Polskie drogi

Pierwszy krok ku budowie S11 na Śląsku

Wstępną dokumentację, umożliwiającą m.in. uzgodnienie przebiegu przyszłej ekspresowej trasy S11 w woj. śląskim, a także materiały do wydania dla niej tzw. decyzji środowiskowej, zamówił katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowę na wykonanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i pozostałych materiałów podpisali we wtorek w Katowicach szef katowickiego oddziału GDDKiA Michał Mendrok oraz prezes firmy Complex Projekt Stanisław Miłkowski. Termin przygotowania dokumentacji to 14 miesięcy; koszt - 2,79 mln zł.

Jak wyjaśnił zastępca dyrektora GDDKiA Jacek Gryga, dokumentacja będzie m.in. bazą dla przygotowania tzw. koncepcji programowej, która określi szczegóły techniczne przyszłej drogi. Następnie ogłaszany ma być przetarg na jej realizację - w procedurze "projektuj i buduj", w latach 2023-2026.

Reklama

Wiceszef sejmowej komisji infrastruktury poseł Jerzy Polaczek akcentował we wtorek, że wtorkowa umowa to "kamień milowy przygotowań do realizacji ostatniej ważnej drogi ekspresowej na terenie woj. śląskiego", który "przesądza przyszłą realizację w sposób trwały".

Według obecnych planów Dyrekcji droga S11, wiodąca z Piekar Śląskich w kierunku Poznania oraz Koszalina, ma być budowana w woj. śląskim w latach 2023-2026.

W ramach opracowania Studium oraz materiałów do decyzji środowiskowej powstanie kilka wariantów trasy. Każdy zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Na tej podstawie we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

GDDKiA zamówiła dokumenty obejmujące dwa planowane odcinki realizacyjne: określany jako "obwodnica Tarnowskich Gór" oraz od granicy woj. opolskiego do obwodnicy. Oba w całości powinny mieć nowy przebieg, choć określając dla nich parametry zastrzeżono, że "nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy".

Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między  Tworogiem i Lublińcem, wieść w przybliżeniu wzdłuż granicy Tarnowskich Gór i kończyć na węźle Piekary istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego - szacowany na ok. 36,1 km - powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11.

Dyrekcja zakłada, że S11 w woj. śląskim będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy ruchu w każdą stronę (choć "nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod trzeci pas ruchu") i będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj" w latach: 2023-2026. Szacunkowy dziś koszt realizacji to ok. 3 mld zł.

Obecnie ekspresowa trasa S11 Koszalin - Piekary Śląskie istnieje w postaci odcinków stanowiących przede wszystkim obwodnice miast. Prowadzi w większości korytarzem drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.

Najbardziej zaawansowana jest realizacja trasy w woj. wielkopolskim. Najdłuższy istniejący tam, odcinek o długości 27 km, to zachodnia obwodnica Poznania. Ponadto kierowcy mogą korzystać z odcinka Poznań-Kurnik oraz obwodnic Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i fragmentu obwodnicy Kępna. W styczniu br. podpisano umowy na opracowania projektowe pozostałych odcinków S11 w Wielkopolsce - o długości ok. 277 km, pod kątem dalszej realizacji w trybie "projektuj i buduj".


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama