Polskie drogi

Katastrofalny stan naczepy z cementem

Inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą - silosem do przewozu materiałów sypkich.

 W silosie przewożono dużą ilość cementu. W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili manipulowanie przez kierowcę zapisami urządzenia rejestrującego - tachografu. Kierowca fałszował zapisy tachografu wykorzystując magnes mocowany do generatora impulsów w skrzyni biegów. Dzięki temu droga, którą pokonywał pojazd nie zapisywała się w pamięci urządzenia, a kierowca mógł niepostrzeżenie przekraczać dopuszczalne normy prowadzenia pojazdu i skracać wymagane odpoczynki.

Ponadto, przeprowadzona przez inspektorów ITD kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała, że zbiornik silosu jest poważnie uszkodzony - pęknięty na długości kilkudziesięciu centymetrów.

Reklama

Dodatkowo, ustalono, że tzw. "silos", który jest ciśnieniowym urządzeniem technicznym nie posiada aktualnego, obowiązkowego badania dopuszczającego urządzenie do użytkowania - wykonanego przez specjalistyczną jednostkę tj. Transportowy Dozór Techniczny.

Z uwagi na stwierdzone rażące nieprawidłowości zatrzymany został dowód rejestracyjny pojazdu. Wobec kierowcy zastosowano postępowanie mandatowe, a wobec przewoźnika wszczęto z urzędu administracyjne postępowanie wyjaśniające.

W związku z tym, że używanie urządzenia ciśnieniowego bez wymaganego dopuszczenia go przez właściwe władze do użytkowania jest przestępstwem, TDT po weryfikacji dokumentacji przesłanej mu przez ITD skieruje do prokuratury stosowne zawiadomienie.

ITD
Dowiedz się więcej na temat: ITD
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama