Polskie drogi

Będą zmiany w prawie drogowym. Dotyczą m.in. ograniczników prędkości

Senacka Komisja Infrastruktury przyjęła w piątek poprawki do noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą one m.in. ograniczników prędkości w autach oraz budowy obwodnic.

Komisja rozpatrywała poprawki zgłoszone na posiedzeniu plenarnym Senatu do Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Jedna z przyjętych poprawek ma charakter językowy.

Z kolei poprawki 1,3,4 i 5 zmierzają do zwiększenia kwoty przeznaczonej w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie jednostkom samorządu zadań obwodnicowych i na utrzymaniu do końca 2022 r. zwiększonej stawki dopłaty dowozukilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

"Minister właściwy do spraw transportu może po ogłoszeniu naboru zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych (...). Zwiększenie środków może przekroczyć kwotę 2 mld zł" - zakłada jedna z przyjętych przez komisję poprawek.

Reklama

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym m.in. przenosi kompetencje dotyczące wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd z ministra ds. transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, co ma usprawnić obsługę obywateli w tym zakresie. Zmiany obejmują także m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach oraz zawężenie katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza.

Dzięki noweli ujednolicone zostaną przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach.

Chodzi o obowiązek wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h.

W projekcie został zawężony katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Obowiązek ten nie będzie obejmował m.in. maszyn budowlanych i wózków widłowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Prawo o ruchu drogowym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy