Polski kierowca

Myślisz, że znasz przepisy? Sprawdź się!

W styczniu opublikowałem noworoczny test z przepisów ruchu drogowego. W komentarzach do niego wielu czytelników wyrażało opinię, że jest to bardzo dobra forma sprawdzenia lub odświeżenia swoich wiadomości. Istotnie, w mediach rzadko popularyzuje się i przypomina przepisy kodeksu drogowego.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kilkanaście lat temu albo jeszcze wcześniej, często już dawno zapomnieli o tym, czego uczono ich na kursach. A zresztą poziom szkolenia w ośrodkach też pozostawia wiele do życzenia. Dlatego właśnie będziemy regularnie publikować takie quizy. Dziś pierwszy z nich.

Poniżej znajdziecie quiz, a na kolejnej stronie wyjaśnienie prawidłowych odpowiedzi. Przy okazji poprzednich quizów pojawiały się komentarze, że są w nim błędy, a niedouczeni kierowcy próbowali tłumaczyć, dlaczego to oni mają rację. Tym razem nie powinno być już żadnych wątpliwości co do tego, dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa, a dlaczego inna nie.

Reklama

Odpowiedzi:

Pyt. 1.

Widoczny znak pionowy D-3 wskazuje drogę jednokierunkową. Nie ma przepisu, który zakazywałby cofanie na drodze jednokierunkowej. Ale uwaga! Nie na każdej drodze jednokierunkowej można cofać. Zakaz cofania obowiązuje na autostradach i drogach ekspresowych, które składają się z dwóch jezdni jednokierunkowych. Dodajmy, że po minięciu znaku pionowego "droga jednokierunkowa" można cofnąć pojazd, ale oczywiście nie można zawrócić.

Jest to jedno z pytań z testów egzaminacyjnych na prawo jazdy, uznawane podobno za trudne i podchwytliwe. Zupełnie nie wiem, dlaczego. 

Pyt. 2.

§ 23 pkt. 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa następującą definicję znaku B-25: Znak B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

W sytuacji pokazanej na rysunku kierowca samochodu może wyprzedzić motocykl, gdyż jest on w prawdzie pojazdem silnikowym, ale nie wielośladowym lecz jednośladowym.

Pyt. 3.

W tej sytuacji kierujący czerwonym samochodem może oczywiście zawrócić na skrzyżowaniu. Ruchem kierują tutaj sygnalizatory S-1, nie ma sygnalizatorów kierunkowych S-3.

Przypomnijmy że zgodnie z § 87 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

"Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3."

Pyt. 4.

W sytuacji pokazanej na fotografii nie wolno wyprzedzać z prawej strony widocznego przed nami samochodu, albowiem pasy ruchu nie są wyznaczone na jezdni.

Art. 24. ust. 10. ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi:

"Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, (...)  na jezdni jednokierunkowej."

Oznacza to, że jeśli pasy ruchu nie są wyznaczone na jezdni, wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione.

Pyt. 5.

Pytania tego rodzaju (pierwszeństwo łamane i sygnalizacja świetlna) już niejednokrotnie budziły gorące spory internautów. Przypomnę, że zgodnie art. 5 ust. 3.  ustawy Prawo o ruchu drogowym:

"Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu."

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji kierowca czerwonego samochodu obowiązany jest stosować się wyłącznie do wskazań sygnalizacji świetlnej, natomiast wskazania znaków pionowych przestają obowiązywać. Jasne jest zatem, że pierwszeństwo ma w tej sytuacji samochód niebieski, gdyż jedzie on prosto, podczas gdy samochód czerwony skręca w lewo.

Pyt. 6.

Kierujący zielonym samochodem może wyprzedzać inne pojazdy na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim, gdyż ruch na tym przejściu jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Art. 26 ust. 3. pkt. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi:

"Kierującemu pojazdem zabrania się (...) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany."

A zatem zakaz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi nie dotyczy przejść z sygnalizacją świetlną (o ile oczywiście jest włączona).

Pyt. 7.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" dotyczy tej strony drogi, po której został umieszczony. Proszę zwrócić uwagę na zapis w § 28 ust. 3 pkt. 1. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

"Zakaz wyrażony znakiem (...) B-36:dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie."

"Zakaz zatrzymywania" dotyczy strony drogi, a nie tylko jezdni, a zatem zabrania zatrzymywania pojazdu zarówno na jezdni, jak i na chodniku. Żadnego usprawiedliwienia dla zignorowania tego zakazu nie może stanowić okoliczność, że kierowca nadjechał przeciwnej strony znaku i zaparkował pojazd po lewej stronie jezdni. Nie ma przepisu, który określałby, że znak obowiązuje tylko tych kierujących, którzy nadjechali od strony czoła znaku.

Notabene postój pojazdu po lewej strony jezdni dozwolony jest tylko wyjątkowo. Obowiązkiem kierującego w takiej sytuacji jest upewnienie się, co wskazuje okrągły znak, którego rewers jest dla niego widoczny.

Polski kierowca

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy