Polski kierowca

Dobrze znasz przepisy ruchu drogowego? Sprawdź się!

Zapraszam was do rozwiązania kolejnego quizu z przepisów ruchu drogowego. Przypomnę, że po publikacji mojego noworocznego testu wielu czytelników wyraziło w komentarzach opinię, iż jest to bardzo dobra i ciekawa forma sprawdzenia albo odświeżenia swoich wiadomości. Skoro tak, to takie quizy będziemy zamieszczać co miesiąc.

Zapraszam was do rozwiązania kolejnego quizu z przepisów ruchu drogowego. Przypomnę, że po publikacji mojego noworocznego testu wielu czytelników wyraziło w komentarzach opinię, iż jest to bardzo dobra i ciekawa forma sprawdzenia albo odświeżenia swoich wiadomości. Skoro tak, to takie quizy będziemy zamieszczać co miesiąc.

W każdym z quizów są również pytania z testów egzaminacyjnych na prawo jazdy. Te, które sprawiają zdającym najwięcej problemów.

Życzę powodzenia!

Polski kierowca

Odpowiedzi:

Pyt. 1.

Jest to jedno z tych pytań na egzaminie na prawo jazdy, które zdającym sprawiają dużo problemów. Art. 24. ust. 1 pkt. 3. ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi:

"Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy (..) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu."

Reklama

Ten wymóg odnosi się jednak tylko do pojazdu jadącego tym samym pasem ruchu. W sytuacji pokazanej na fotografii ciężarówka porusza się innym pasem ruchu. A zatem w tym przypadku to kierowca betoniarki zobowiązany jest, zmieniając pas ruchu, ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który na tym pasie znajduje się.

Wynika to z art. 22 ust. 4 ustawy: "Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (...)."

Oznacza to, że przed dokonaniem zmiany pasa ruchu  kierowca betoniarki powinien spojrzeć w prawe lusterko i powstrzymać się od wykonania tej zmiany, jeśli dostrzeże pojazd wyprzedzający go z prawej strony sąsiednim pasem ruchu.

Warto jednak przypomnieć, że podczas wyprzedzania mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Dobry kierowca, widząc włączony w ciężarówce prawy kierunkowskaz, powinien bacznie ją obserwować i być przygotowanym do właściwej reakcji, gdyby okazało się jednak, że kierowca tamtego pojazdu rozpoczął nieostrożnie zmianę pasa ruchu.

Pyt. 2.

Zgodnie z art. 17 ust. 1. ustawy: "Włączanie się do ruchu następuje (...) przy wjeżdżaniu: na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania."

W tym przypadku czerwony samochód wyjeżdża z drogi wewnętrznej, a zatem z drogi niepublicznej. Oznacza to, że jest włączającym się do ruchu. Samochód granatowy natomiast jest już w ruchu i dlatego ma on pierwszeństwo przed czerwonym autem. Nie ma znaczenia, że kierowca czerwonego samochodu zamierza jechać prosto, a granatowego skręca w lewo.

Pyt. 3.

Jest to znak ostrzegawczy A-3 "Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" (Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, §4 ust. 2  pkt. 1). Oznacza to, że pierwszy niebezpieczny zakręt przebiega w prawo, ale kierunek drugiego niebezpiecznego zakrętu nie jest określony. Może on przebiegać zarówno w prawo, jak i w lewo.

Pyt. 4.

To również pytanie z egzaminu na prawo jazdy, zaliczane do trudnych. Przed skrzyżowaniem widzimy znak F-6 uprzedzający o zakazie. W tym przypadku zakazem tym jest wyrażony znakiem B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", przy czym tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2 ton.

Jeśli jednak kierujemy samochodem osobowym, to widoczne na zdjęciu uprzedzenie o zakazie nas nie dotyczy. Możemy zatem skręcić w prawo na skrzyżowaniu.

Pyt. 5.

Widoczny na zdjęciu znak to B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, §18 ust. 1).

Zakaz ten, wbrew pozorom, wcale nie dotyczy tylko samochodów osobowych, lecz wszystkich pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

Pyt. 6.

Te samochody nie są prawidłowo przygotowane do holowania, albowiem nie spełniają wszystkich wymogów określonych w ustawie. Art. 31 ust.1 pkt. 7 tejże ustawy stanowi: "Odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej."

W tym przypadku linka łącząca oba pojazdy nie jest oznakowana na przemian pasami białymi i czerwonymi, nie ma też chorągiewki barwy żółtej lub czerwonej zaczepionej do linki. Na takim połączeniu nie wolno zatem holować. Dla ścisłości dodam, że powyższy wymóg nie dotyczy pojazdów Sił Zbrojnych, ale można raczej śmiało uznać, że te samochody nie stanowią wyposażenia armii.

Pyt. 7.

W tym przypadku pierwszeństwo ma samochód przed tramwajem, albowiem tramwaj wyjeżdża z pętli na jezdnię i tym samym włącza się do ruchu. Art.  17 ust. 1. ustawy stanowi: "Włączanie się do ruchu następuje (...) przy wjeżdżaniu: pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli."

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama