Budowa autostrad

Coraz większe problemy z dokończeniem budowy A1 pod Częstochową

Trzy cząstkowe przetargi na wybrane roboty mające umożliwić przejezdność obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 prowadzi katowicki oddział GDDKiA. Wcześniej Dyrekcja deklarowała wolę wyłonienia wykonawcy wszystkich brakujących prac w trybie negocjacji.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w czwartek zmniejszono tam wymagane wysokości wadium we trzech trwających cząstkowych przetargach dotyczących: budowy ogrodzenia wzdłuż autostradowej obwodnicy Częstochowy, wykonania jej oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu barier ochronnych. Termin otwarcia ofert we wszystkich tych zamówieniach to 4 października br.

Chodzi o realizację prac, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których nie obejmuje zakres trwających obecnie tzw. robót zabezpieczających. Przetarg na wszystkie te roboty GDDKiA ogłosiła na początku sierpnia br. W terminie, który przypadał 6 września br., nie spłynęła ani jedna oferta.

Reklama

10 września przedstawiciele GDDKiA sygnalizowali, że zamierzają zaprosić do negocjacji potencjalnego wykonawcę robót, "celem podpisania umowy na wykonanie elementów nieujętych w dotychczasowych zamówieniach, a niezbędnych do oddania do użytkowania ciągu głównego autostrady A1 i włączenia jej w istniejący ślad DK1".

Umowa miała w szczególności obejmować "wyposażenie autostrady w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również oświetlenie dróg i budowę ekranów akustycznych". Jej podpisanie planowano jeszcze w tym miesiącu.

Jednocześnie GDDKiA sygnalizowała, że na mocno opóźnionej obwodnicy Częstochowy kontynuowano - po wyrzuceniu wiosną br. z budowy poprzedniego wykonawcy - tzw. prace zabezpieczające. 6 września pracować tam ponad 600 osób, korzystających z ok. 300 jednostek sprzętu. Dyrekcja oceniała, że "pozwala to optymistycznie patrzeć na deklarowany termin oddania do ruchu tego odcinka autostrady 15 grudnia br.".

Drożność autostradowej obwodnicy Częstochowy jest kluczowa dla skierowania tam ruchu z częstochowskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. W przyszłym tygodniu rozpocznie się bowiem remont przebiegającej przez miasto "starej jedynki".

Wartą blisko 179 mln zł umowę na zaprojektowanie i realizację przebudowy 5,5-kilometrowego odcinka DK1 częstochowski samorząd podpisał w październiku 2018 r. Założono wówczas, że prace budowlane przy tej największej inwestycji drogowej miasta, dofinansowanej unijnymi funduszami, rozpoczną się jesienią br.

W tym czasie nie była jeszcze znana skala opóźnienia w realizacji obwodnicy Częstochowy. W sierpniu br. samorząd Częstochowy zapowiedział, że zasadnicze prace na alei Wojska Polskiego rozpoczną się w 2020 r.

W ostatnich kilku latach na terenie woj. śląskiego powstawały m.in. cztery odcinki autostrady A1 Pyrzowice - Częstochowa. Trzy z nich, od węzła przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach, do południowej części Częstochowy, powstały w terminie, do połowy br.; zostały oddane do ruchu 2 sierpnia br.

Przez wiele miesięcy w mediach pojawiały się natomiast sygnały o opóźnieniach w realizacji czwartego odcinka - obwodnicy Częstochowy. Umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

Pod koniec kwietnia br. GDDKiA odstąpiła od umowy z tym wykonawcą - po kierowanych doń wielokrotnych wezwaniach do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem. Następnie Dyrekcja uruchomiła procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy tzw. prac zabezpieczających - w formule negocjacji bez ogłoszenia.

Pod koniec lipca GDDKiA podpisała umowę na wykonanie tych prac z konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu. Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie robót zabezpieczających na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich. Termin określono na 15 listopada br.(


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy