Budowa autostrad

200 km nowoczesnych dróg powstanie w tym roku na Mazowszu

Do końca roku 2022 na Mazowszu powinna się zakończyć budowa około 100 km autostrad, 106 km dróg ekspresowych i 45 km obwodnic.

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Rządowego Programu 100 obwodnic zawartych jest 20 kontraktów. Plan jest taki, by do końca 2025 r. wybudować ok. 100 km autostrad, 106 km dróg ekspresowych i 45 km obwodnic na Mazowszu - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA przekazała , że na Mazowszu aktualnie prowadzone są roboty na odcinkach o łącznej długości ok. 103 kilometrów. "Dla pozostałych ok. 150 km trwa projektowanie lub też oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej" - wyjaśniła Małgorzata Tarnowska.

Reklama

Budowa autostrady A2

Wskazała, że minionej zimy rozpoczęły się roboty na dwóch odcinkach A2 (Mińsk Mazowiecki - Biała Podlaska) pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. "Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz zdejmują wierzchnią warstwę ziemi pod trasę główną. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r." - podkreśliła.

"W przypadku środkowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się otrzymania jej w połowie bieżącego roku. Zakończenie robót szacowane jest latem 2024 r." - podała.

Zaznaczyła, że dla kolejnych czterech odcinków A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej w mazowieckim i lubelskim urzędach wojewódzkich prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. "Szacujemy, że decyzje otrzymamy do końca tego roku. Zakończenie robót dla ponad 63 km A2 przewidziane zostało w drugiej połowie 2024 r." - przekazała.

Budowa drogi ekspresowej S7

Prace również są prowadzone na S7 Napierki - Płońsk. Na odcinku Napierki - Mława w związku ze znaczącą poprawą pogody w pierwszej połowie marca br. wykonawca zwiększał systematycznie zaangażowanie w robotach. "W okresie zimowym wykonawca realizował zakresy robót, na jakie pozwalały warunki atmosferyczne, skupiając się głównie na obszarze obu MOP-ów, wygrodzeniach drogi, układaniu kanału technologicznego i odnawianiu oznakowania poziomego. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 76 proc." - poinformowała.

Z kolei na odcinku Mława - Strzegowo wykonawca skupił się głównie na rozbiórce starego i budowie w jego miejsce nowego wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu DK7. Ruch w tym miejscu odbywa się po obiekcie tymczasowym. "Ponadto w tym okresie Wykonawca odnawiał oznakowanie poziome na jezdniach trasy głównej oraz realizował roboty wykończeniowe w zakresie, na jaki pozwalały warunki atmosferyczne. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 90 proc." - zaznaczyła.

"Na odcinkach Strzegowo - Pieńki i Pieńki - Płońsk wykonawca w przerwie zimowej wykonywał montaż wypełnień ekranów akustycznych. Budowany był też kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. Prowadzone też były prace na Obwodzie Utrzymania Drogi związane z ociepleniem magazynu soli, budową wagi, montażem ogrodzenia. Ponadto realizowane były prace wykończeniowe na budynkach MOP. Na pierwszym odcinku zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 92 proc., a na drugim ok. 90 proc." - podała.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA przekazała, że prace prowadzone są na trzech odcinkach ponad 29 km trasy S7 Warszawa - Grójec. "Na pierwszym 6,6 km odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola zaawansowanie robót przekroczyło 91 proc. Na trasie głównej wykonywana jest nawierzchnia betonowa, humusowanie i roboty brukarskie. Ponadto montowane są bariery energochłonne. Na obiektach układana jest nawierzchnia na kapach chodnikowych oraz realizowane są prace brukarskie. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, elektroenergetyka i oświetlenie. Budowane są ekrany akustyczne. Trwają prace związane z budową Obwodu Drogowego. Zakończenie robót przewidziane jest w październiku 2022 r." - powiedziała.

"Na sąsiednim, prawie 15-kilometrowym zadaniu na trasie głównej realizowane są nasypy, skarpowanie i wzmacniane jest podłoże Prowadzone są roboty związane z budową obiektów (skrzydła, pale, przyczółki). W ramach prowadzenia robót branżowych budowana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowywane są sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z zapisami umowy w październiku 2022 r. wykonawca ma zapewnić przejezdność ciągu głównego" - dodała.

Budowa drogi ekspresowej S17

Z kolei na S17 Warszawa Wschód - Lubelska w budowie jest trzypoziomowy węzeł u zbiegu DK2 i DK17 w Zakręcie. "Łączna długość realizowanego odcinka to ok. 2,5 km. Węzeł Warszawa Wschód będzie umożliwiał relacje we wszystkich kierunkach. Na północ, w kierunku Marek, kierowcy będą mieli do dyspozycji odcinek drogi ekspresowej przebiegającej na poziomie +1. Kierunek Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Warszawa będzie przebiegał na poziomie -1 jako droga dwukierunkowa jednopasowa w każdą stronę. Na poziomie 0 budowane jest rondo, umożliwiające zjazd i wjazd na S17. Tam też ulokowane są przejścia podziemne dla pieszych oraz rowerzystów" - wyliczyła.

Pozostałe budowy dróg

"W styczniu 2020 r. podpisana została umowa na budowę ok. 19,5 km odcinka S61 Podborze - Śniadowo. Obecnie trwają prace ziemne, przebudowa kolizji oraz roboty przy fundamentach obiektów inżynierskich. Zakończenie robót przewidziane zostało w IV kwartale 2023 r." - oceniła.

Podała też, że wykonawca zbliża się do zakończenia prac związanych z budową obwodnicy Iłży w ciągu DK9. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2022 r.

Natomiast W grudniu 2021 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę ponad 11-kilometrowej obwodnicy Kołbieli. "Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2025 r." - zaznaczyła.

"Kontrakt na projekt i budowę około 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska DK61/57 zawarty został w czerwcu 2021 r. Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Zakończenie robót jest przewidziane w I kwartale 2025 r." - podała.

"W grudniu 2020 r. podpisana została umowa na obwodnicę Lipska DK79, z terminem jej zakończenia w II kwartale 2024 r. Obecnie Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do uzyskania decyzji ZRID." - dodała.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy