Poważne zmiany w punktach karnych. Co trzeba wiedzieć?

Już w sobotę wchodzą w życie bardzo poważne zmiany w taryfikatorze mandatów. M.in zmienią się zasady dotyczące przyznawania i kasowania punktów karnych, pojawi się mechanizm "recydywy".

Zmiany wchodzące w życie po 17 września 2022 r. mają zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Ustawodawca przygotował zaostrzone przepisy, które mają uderzyć w kierowców, którzy nagminnie łamią przepisy. Dlatego dużo łatwiej będzie stracić prawo jazdy.

Limit punktów karnych dla kierowców

Osoba posiadająca prawo jazdy krócej niż rok, dysponuje niższym limitem punktów karnych. Najmniej doświadczeni kierowcy mają do wykorzystania tylko 20 punków karnych. Kierowcy ze stażem powyżej roku mają do wykorzystania 24 punkty karne. Od 17 września 2022 r. powyższe limity nie ulegają zmianie.

Reklama

Punkty karne po 17 września 2022

Już za kilka dni zaczynają obowiązywać nowe zasady przyznawania punktów karnych.  Niektóre wykroczenia wyceniono nawet na 15 punktów karnych. Będą one usuwane dopiero po 2 latach od dnia opłacenia grzywny lub uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. 

Ważną zmianą jest brak możliwości redukowania punktów karnych poprzez uczestnictwo w specjalnych kursach organizowanych przez WORD.

Lista wykroczeń, za które grozi 15 punktów karnych:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

"Recydywa" wchodzi w życie od 17 września 2022

Od 17 września kierowcy będą musieli uważać na "recydywę". To zupełnie nowe pojęcie, które dotyczy najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie (z tej samej grupy), jego mandat będzie podwójny.

W przypadku przekroczenia prędkości kierowca otrzyma mandat:

 • 31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1600 zł i 10 punktów karnych,
 • 41-50 km/h - 1000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2000 zł i 13 punktów karnych,
 • 51-60 km/h - 1500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3000 zł i 15 punktów karnych,
 • 61-70 km/h - 2000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4000 zł i 15 punktów karnych,
 • 71 km/h i więcej - 2500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5000 zł i 15 punktów karnych.

Oto lista kolejnych wykroczeń, za które będzie obowiązywać podwójny mandat i zasada recydywy:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.
 • Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.
 • Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.
 • Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa: 2000 zł.
 • Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa: 4000 zł.
 • Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa: 4000 zł.
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2500 zł, recydywa: 5000 zł.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: punkty karne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama