Reklama

Od jutra nowy obowiązkowy dokument dla kierowców. Dotyczy 2 mln aut

Nowy obowiązkowy dokument jest wynikiem zmian prawa na szczeblu europejskim. Od 21 maja będzie on dotyczył w Polsce właścicieli 2 mln samochodów o DMC od 2,5 do 3,5 t. Chodzi o licencję wspólnotową.

Według danych, na których opiera się Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP), w kraju działa ok. 125 tys. firm transportowych. Duża część z nich to przedsiębiorcy realizujący przewozy samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 2,5 do 3,5 tony. Według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 2 mln takich pojazdów. To 70 proc. wszystkich samochodów ciężarowych, z wyłączeniem pojazdów ciężarowo-osobowych oraz rolniczych.

I to właśnie dla przedsiębiorców operujących na co dzień takimi środkami transportu wchodzą w życie ważne zmiany europejskiego Pakietu Mobilności. Od 21 maja muszą oni posiadać zezwolenie oraz licencję wspólnotową, a także legitymować się zdolnością finansową. Do potwierdzenia tej ostatniej możliwe będzie przedstawienie polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD).

Reklama

Nowy obowiązkowy dokument dla kierowców

Zezwolenie, a w przypadku transportu za granicę licencję, wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta lub Główny Inspektor Transportu Drogowego. Wg TLP w 2021 roku w Polsce było prawie 38 tys. przewoźników posiadających dokumenty umożliwiające międzynarodowy transport drogowy rzeczy. 

Z tego obowiązku wyłączeni byli dotychczas ci przedsiębiorcy, którzy wykonywali przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jednak na skutek nowych wymagań limit ten zostanie obniżony do 2,5 tony dmc. Operujących w tym segmencie rynku będą więc obowiązywały takie same wymagania jak firmy realizujące przewozy o wyższej wadze. Jedynym wyjątkiem będzie przewóz nie więcej niż 9 osób, w przypadku kiedy dmc pojazdu nie przekroczy właśnie 3,5 tony.

Licencja wspólnotowa - jakie warunki

Przedsiębiorcy, których zmiany dotyczą, będą zobowiązani do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez osobę upoważnioną. Konieczne stanie się wykazanie zdolności finansowej rozumianej jako dysponowanie kapitałem i rezerwami o łącznej wysokości co najmniej 1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny środek transportu. Wśród innych niezbędnych warunków znajdą się m.in. kryteria potwierdzające kompetencje zawodowe i dobrą reputację.

Aby potwierdzić zdolność finansową możliwe będzie m.in., po uzyskaniu zgody organu wydającego zezwolenie, przedstawienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD) wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Jedynie przewoźnicy, którzy na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie są zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań, będą mogli udokumentować swoją zdolność finansową za pomocą ubezpieczenia, lub np. gwarancji bankowej, bez konieczności wyrażania zgody organu wydającego zezwolenie.

Polisa OCZPD jest skierowana do przewoźników drogowych dysponujących ważną licencją/zezwoleniem lub ubiegających się o dokumenty pozwalające na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, lub osób. Warto zaznaczyć, że nie jest i nie będzie ona obowiązkowa, by uzyskać licencję wspólnotową.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kierowcy | dokumenty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy