Do 5 tys. zł kary za brak pieczątki. Sprawdź dowód rejestracyjny

Poza samochodami nowymi i prawie nowymi, każde auto musi co 12 miesięcy stawić się w stacji kontroli pojazdów na obowiązkowe badanie techniczne. Jazda bez przeglądu może skończyć się wysokim mandatem, a uczestnictwo w kolizji – zmniejszeniem odszkodowania.

Badanie techniczne, zwane często przeglądem okresowym, to wymagana przepisami prawa kontrola kluczowych podzespołów samochodu zakończona wydaniem decyzji o dopuszczeniu go do ruchu publicznego na określony czas - zwykle 12 miesięcy. Kontrolę tę przeprowadza się na stacjach diagnostycznych, na których pracują diagności z odpowiednimi uprawnieniami. 

Podczas badania diagnosta sprawdza przede wszystkim zgodność numeru nadwozia (VIN) z dokumentacją pojazdu, a potem dokona kontroli stanu konkretnych elementów. Sprawdzi:

Reklama
  • układ hamulcowy,
  • oświetlenie auta,
  • układ kierowniczy,
  • stan ogumienia,
  • układ zawieszenia,
  • szczelność układu wydechowego, 
  • stan elementów zapewniających widoczność, 
  • wyposażenie dodatkowe (np. instalację LPG).

Ile kosztuje badanie techniczne?

Cena przeglądu rejestracyjnego jest ustalona odgórnie i od 2004 roku nie uległa zmianie. Za badanie techniczne samochodu osobowego zapłacimy 98 zł, za samochód z instalacją LPG - 162 zł. 62 zł kosztuje przegląd motocykla, a 153 zł przegląd ciężarówki. Na dziś nie ma oficjalnych informacji o podwyżce stawek, chociaż w ostatnich miesiącach takie zapowiedzi pojawiały się regularnie. Według diagnostów przegląd auta osobowego powinien kosztować nawet przeszło 500 zł, choć za realną cenę uznaje się raczej okolice 250 zł.

Jaka jest kara za brak przeglądu technicznego w 2024 r.?

Tę kwestię regulują dwa punkty art. 94 Kodeksu wykroczeń:

§1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Z kolei na podstawie art. 96, § 1ad. można ustalić, że maksymalna kara w postępowaniu mandatowym za wykroczenia z rozdziału XI (przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) wynosi 5 tys. zł. W przypadku, w którym jednocześnie zostały złamane także inne zapisy K.w. oprócz prowadzenia bez dopuszczenia pojazdu do ruchu, kara może wzrosnąć nawet do 6 tys. zł.

Jaka jest procedura odzyskania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego?

Zdarza się, że diagnosta uzna, że pojazd nie nadaje się do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Może to zrobić, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu albo narusza  wymagania ochrony środowiska. Wówczas diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny za pomocą odpowiedniej adnotacji w systemie CEPiK. Do niedawna zatrzymywał też papierowy i odsyłał go do miejsca, w którym rejestrowano pojazd - stamtąd mógł odebrać go właściciel po doprowadzeniu auta do odpowiedniego stanu. Ostatnia nowelizacja przepisów nadała nowe uprawnienia diagnostom - mogą oni nie tylko zatrzymać dowód, ale również zwrócić go elektronicznie po stwierdzeniu usunięcia usterek.

Co z odszkodowaniem w przypadku braku przeglądu?

Brak badania technicznego nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności. Polisa wciąż obowiązuje. W przypadku wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel może jednak uznać, że stan techniczny auta wpłynął na rozmiar powstałych szkód zakładając, że samochód w pełni sprawny nie ucierpiałby tak mocno. W związku z tym może próbować obniżyć przyznane odszkodowanie. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przegląd techniczny | badanie techniczne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy