Co trzeba zrobić, by móc parkować na niebieskiej kopercie?

Każdy kierowca powinien wiedzieć co oznacza niebieska koperta i kto tak naprawdę może na niej parkować. Aby móc postawić auto na niebieskiej kopercie musimy mieć specjalną kartę parkingową z dodatkowymi uprawnieniami, a za bezprawne parkowanie na kopercie narażamy się nie tylko na mandat, ale na przykład również na odholowanie samochodu. Kto może wyrobić kartę niepełnosprawnego i jak to zrobić? Do jakich przywilejów uprawnia?

Kto może parkować na niebieskiej kopercie?

Miejsce parkingowe oznakowane niebieską kopertą i znakiem pionowym oznaczającym miejsce dla niepełnosprawnych jest zarezerwowane tylko dla osób niepełnosprawnych, które są posiadaczami specjalnej karty parkingowej. Wydawana jest ona na podstawie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta może należeć jednak nie tylko do kierowcy, bowiem na miejscu dla niepełnosprawnych mogą parkować też samochody przewożące osoby niepełnosprawne, na przykład osoby poniżej 16. roku życia, mające znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania.

Reklama

Jakie niepełnosprawności kwalifikują do uzyskania karty parkingowej?

Na kopercie mogą również parkować samochody należące do organizacji i placówek zajmujących się opieką, edukacją lub rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. To oznacza, że postój na kopercie pojazdu należącego do domu pomocy społecznej, hospicjum, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, czy podobnych instytucji jest całkowicie zgodny z prawem.

Nie wszystkie niepełnosprawności kwalifikują się jednak do uzyskania karty parkingowej. Na gov.pl dowiemy się, że uzyskać kartę może każdy, kto ma:

  • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  • 10-N (choroba neurologiczna).

Jak uzyskać uprawnienia do parkowania na kopercie?

Aby uzyskać specjalną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych należy najpierw złożyć wniosek do urzędu, a konkretnie do Przewodniczącego Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Składając wniosek o kartę parkingową musimy również przedłożyć odpowiednie dokumenty, a konkretnie:

  • wniosek o wydanie karty;
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  • oryginał orzeczenia do wglądu
  • jedno aktualne zdjęcie.

Oprócz tego należy wnieść opłatę za kartę parkingową. Zarówno dla osoby z niepełnosprawnościami, jak i instytucji starającej się o kartę opłata wynosi 21 zł. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie tej opłaty. Dokumenty należy zanieść do powiatowego lub miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - może zrobić to osobiście osoba niepełnosprawna starająca się o kartę, rodzić lub opiekun prawny (jeśli osoba niepełnosprawna nie ma ukończonych 18 lat), albo kurator, jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona. Kartę parkingową wydaje się na taki okres, jaki zawarty jest w orzeczeniu lekarskim, a jeśli jest ono bezterminowe, karta przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po jego upłynięciu trzeba złożyć kolejny wniosek.

Kartę dla osoby niepełnosprawnej wydaje się imiennie - na osobę, a nie pojazd. W przypadku kiedy o kartę parkingową stara się instytucja lub placówka opiekuńcza procedura wygląda podobnie, z tym że przy składaniu wniosku należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu, złożyć wypełniony wniosek i potwierdzenie uiszczenia opłaty. Karta dla instytucji wydawana jest na 3 lata.

Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów?

Przede wszystkim warto przypomnieć, że na miejscu dla niepełnosprawnych, które powinno być oznaczone nie tylko białą kopertą na niebieskim tle, ale także znakiem pionowym D-18a (może być ze stosowną tabliczką informacyjną), mogą parkować osoby niepełnosprawne, kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, a także wybrane instytucje - pod warunkiem, że posiadają specjalną kartę parkingową.

Kartę parkingową najlepiej umieścić w widocznym miejscu - na przykład za przednią szybą. 

Nielegalne parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych, a także posługiwanie się kartą należącą do kogoś innego oznacza mandat w wysokości 800 zł. Aby na kopercie parkować mogli kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, na które wydana jest karta, te osoby muszą znajdować się na pokładzie pojazdu jak pasażerowie - nie można parkować na czyjąś kartę, jeśli nie ma go w samochodzie.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: miejsce dla niepełnosprawnych
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy