Reklama

Nowe kategorie prawa jazdy!

Nowe kategorie prawa jazdy: AM (motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe) oraz A2 (uprawniające do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 46 KM), kursy reedukacyjne dla kierowców, obowiązek wymiany do 2033 r. praw jazdy - takie zapisy znalazły się w założeniach do projektu ustawy o kierujących pojazdami, które we wtorek przyjął rząd.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, w przedstawionych przez ministra infrastruktury propozycjach zawarto przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad kierowcami oraz sposobu przeprowadzania i kontroli szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców.

Reklama

Przez dwa lata osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B, będą poddane nadzorowi. W przypadku popełnienia dwóch wykroczeń mają być kierowani na kurs reedukacyjny, a "w wyjątkowych sytuacjach" mogą także utracić prawo jazdy. W założeniach przyjęto, że na kurs reedukacyjny trafią kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty karne (czyli maksymalną liczbę). Obecnie osoby takie muszą przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Jeśli w ciągu pięciu lat od wydania skierowania na taki kurs ponownie przekroczą maksymalną liczbę punktów karnych, wówczas stracą prawo jazdy. Kursy reedukacyjne przewidziano również dla osób, które kierowały pojazdami po alkoholu lub "po użyciu podobnie działającego środka".

W pierwszym roku młody kierowca nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy w pojazdach przewożących ludzi (np. taksówki). Osoby, wobec których orzeczono zakaz kierowania pojazdami, nie będą mogły odbywać szkolenia i przystępować do egzaminu na prawo jazdy.

Do podniesienia kwalifikacji kierujących pojazdami mają także doprowadzić nowe wymagania wobec instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców. Instruktorzy będą musieli corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego (obecnie nie jest to wymagane). U osób poddawanych badaniu lekarskiemu i psychologicznemu mają być sprawdzane przeciwwskazania do wykonywania pracy instruktora, a nie - jak dotychczas - do kierowania pojazdem.

Projektowane przepisy wprowadzają nowe wymagania wobec ośrodków szkolenia kierowców. Szkolenia na wszystkie kategorie praw jazdy mają się odbywać na terenie powiatu, w którym zgłoszono ośrodek do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w ruchu drogowym. Ośrodki ruchu drogowego będą musiały informować o miejscu i czasie przeprowadzania poszczególnych zajęć wskazanych w programie. "Takie rozwiązania ukrócą zjawisko polegające na wystawianiu zaświadczeń osobom, które w ogóle nie uczestniczyły w zajęciach" - podało CIR.

Zaproponowano także, by instruktorzy nauki jazdy brali coroczny udział w warsztatach szkoleniowych. Nowym wymaganiom mają podlegać także egzaminatorzy, którzy podobnie jak instruktorzy będą musieli uczestniczyć w badaniach pod kątem przeciwwskazań do wykonywania pracy egzaminatora, a także wykazać się odpowiednim doświadczeniem w egzaminowaniu. Kandydat będzie musiał uczestniczyć w 20 egzaminach w charakterze obserwatora i przeprowadzić 10 egzaminów pod nadzorem.

Projektowane przepisy wprowadzają nową kategorię prawa jazdy - AM (motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe), będą je mogły uzyskać osoby od 14. roku życia. Będzie także nowe prawo jazdy typu A2, uprawniające do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 46 KM (35 kW). Zgodnie z założeniami, minimalny wiek uprawniający do kierowania pojazdami oznaczonymi w prawie jazdy kategoriami C i C+E wynosi 18 lat, dla kategorii D i D+E - 21 lat.

Projekt założeń ustawy wprowadza do prawa krajowego rozwiązania unijne dotyczące praw jazdy. Do 2033 r. każdy kierowca będzie musiał wymienić krajowe prawo jazdy na dokumenty wydane zgodnie z nowym wzorem unijnym. Wprowadzony zostanie okres ważności tych dokumentów - 15 lat dla praw jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E; pięć lat lub w zależności od terminu badań lekarskich oraz psychologicznych dla pozostałych kategorii.

"Zaproponowane rozwiązania powinny poprawić bezpieczeństwo na drogach przez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz przyczynić się do eliminacji oszustw, korupcji i nierzetelnego wykonywania usług w procesie ich szkolenia oraz egzaminowania" - podało CIR.

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: instruktorzy | pojazdy | szkolenia | kategorie | jazdy | prawo jazdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje