Zmiany dla kierowców zawodowych nie tak szybko

Ustawa o transporcie drogowym, która m.in. reguluje zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych, została odesłana do komisji infrastruktury, ponieważ podczas czwartkowej dyskusji w Senacie zgłoszono do niej poprawki.

W trakcie dyskusji senator Artur Dunin (KO) zmodyfikował swoją wcześniejszą poprawkę, którą złożył na posiedzeniu senackiej komisji. Podtrzymał wcześniejszą propozycję skrócenia doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych z 10 do 5 lat, jednak dodał, że powinni oni mieć doświadczenie w transporcie międzynarodowym. Takiego zapisu nie miała wcześniejsza wersja poprawki.

Obecny podczas posiedzenia Senatu wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że resort jest wstępnie skłonny do poparcia tej zmodyfikowanej poprawki, jednak wcześniej przeprowadzona zostanie jej szczegółowa analiza.

Reklama

Nowelizacja dotyczy przepisów, które regulują zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych; chodzi o szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy.

Ustawa wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, co ma zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i gwarantować właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o ich ukończeniu.

Według resortu infrastruktury cyfryzacja wyeliminuje też papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Dzięki nowelizacji część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących.

Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co - zdaniem wiceministra - pozwoli na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.

Ustawa wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

W myśl ustawy testy kwalifikacyjne na kierowców zawodowych mają zostać przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: szkolenie kierowców | kierowcy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama