Rzecznik Finansowy w obronie kierowców. Chodzi o ubezpieczenia

Rzecznik Finansowy kontynuuje swoją krucjatę przeciwko nieuczciwym, krzywdzącym właścicieli pojazdów, praktykom ubezpieczeniowym. Tym razem na celowniku znalazło się towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA.

Rzecznik Finansowy skierował pozew przeciwko ubezpieczycielowi UNIQA TU S.A. w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec klientów kupujących tzw. kosztorysowe warianty Auto Casco. Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego dotyczą stosowania różnych kryteriów szacowania szkody całkowitej i częściowej.

Powództwa Rzecznika Finansowego są składane na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, tj. w interesie ogółu konsumentów. Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego budzi stosowaniu niejednolitych kryteriów wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Wszystko zależy od tego, czy ubezpieczyciel widzi możliwość orzeczenia tzw. szkody całkowitej, czyli uznania, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W umowach AC standardem jest jej orzekanie, jeśli koszty naprawy przekraczają 70 proc. wartości auta sprzed szkody.

Reklama

Oszustwa ubezpieczycieli? Na czym to polega?

"Żeby to osiągnąć, ubezpieczyciele stosują ceny najdroższych części oryginalnych z logo producenta auta i najwyższe z możliwych koszty robocizny stosowane przez autoryzowane stacje obsługi. Co kluczowe, takie zastrzeżenie ma także zastosowanie do kosztorysowych wariantów ubezpieczenia. To takie, w których klient zgadzał się na ustalanie odszkodowania według zryczałtowanych stawek za naprawę rzędu 65 zł czy 90 zł albo według cen stosowanych przez zakłady naprawcze inne niż ASO i przy użyciu najtańszych, nieoryginalnych części. Naszym zdaniem według takich zasad powinny być też szacowane koszty hipotetycznej naprawy na potrzeby określenia szkody całkowitej" - wyjaśnia Eliza Gużewska, z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.

Wcześniejsze działania Rzecznika Finansowego w tej sprawie:

  • Październik 2021 r. - Ugoda Rzecznika Finansowego z InterRisk. W dniu 24 września 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zawarto pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i InterRisk ugodę, na mocy której Ubezpieczyciel dokona, postulowanej przez Rzecznika Finansowego, zmiany treści Ogólnych warunków ubezpieczenia Pakiet Auto+ zatwierdzonych uchwałą nr 04/25/06/2019 Zarządu InterRisk. 
  • Lipiec 2021 r. - Kolejna ugoda w sporze o warunki umów AutoCasco. Sąd zatwierdził ugodę zawartą w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i Ergo Hestią.  
  • Maj 2021 r. - Generali TU S.A. wprowadza postulowaną przez Rzecznika Finansowego zmianę treści ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco.  
  • Sierpień 2020 r. - Rzecznik Finansowy wezwał czterech czołowych ubezpieczycieli - posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych - do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. (przejdź do komunikatu w tej sprawie) 
  •  Wrzesień 2020 r. - Rzecznik Finansowy wysłał kolejne dziewięć wezwań do zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z AC komunikacyjnego. W ten sposób działania Rzecznika objęły wszystkich liczących się w tym segmencie graczy. (przejdź do komunikatu na ten temat)  
  • Grudzień 2020 r. - Rzecznik Finansowy złożył pierwszy pozew w sprawie nieuczciwych praktyk wobec posiadaczy Auto Casco wobec jednego z zakładów ubezpieczeń (przejdź do informacji na ten temat)  

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ubezpieczenie auta | ubezpieczenie AC

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama