​Masz bardziej ekologiczną flotę pojazdów? Płacisz więcej

Dealerzy samochodów apelują do Ministerstwa Klimatu o likwidację ekologicznego absurdu

Związek Dealerów Samochodów zaapelował do Premiera i Ministra Klimatu o pilną nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490) w zakresie wysokości opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.

ZDS zwraca uwagę, że rozporządzenie nie było nowelizowane od roku 2017, co w obliczu bardzo szybkiej zmiany unijnych norm emisji  spalin w pojazdach samochodowych powoduje problemy w realnym i proporcjonalnym dostosowaniu opłat do obowiązujących obecnie norm ekologicznych. Najważniejszym tego przykładem jest nieuwzględnienie w tabeli D załącznika nr 1 do rozporządzenia, samochodów posiadających silniki spełniające najnowsze, obowiązującą w UE normy ekologiczne Euro6. Powoduje to absurdalną sytuację, że samochody te, pomimo najlepszych wskaźników środowiskowych, są obciążone opłatami wyższymi niż pojazdy o starszych normach spalania.

Reklama

Związek wskazał ponadto, że poza usunięciem wskazanego powyżej absurdu, pilna nowelizacja rozporządzenia powinna być także odbiciem ekologicznej polityki państwa i powinna zdecydowanie bardziej niż obecne rozporządzenie, polaryzować stawki opłat pomiędzy samochodami o najniższej szkodliwości ekologicznej spełniające normy Euro6 czy Euro5 , a samochodami starszymi zwłaszcza tymi niespełniającymi żadnych norm.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest daniną uiszczaną na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska. Płacą ją właściciele dużych flot i jest ona zależna od ilości emitowanych pyłów i gazów (czyli zużycia paliwa) oraz norm spalania floty posiadanych pojazdów.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy