Uwaga kierowcy. Nowe znaki na polskich drogach

Przy polskich drogach pojawią się wkrótce nowe znaki. Chodzi o wskazanie kierowcom pojazdów elektrycznych miejsc, w których będą mogli naładować swój samochód. Zmianie ulegnie również oznakowanie miejsc parkingowych.

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowe wersje projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Projekty rozporządzeń poszerzają katalog znaków i sygnałów drogowych o nowe znaki dedykowane użytkownikom pojazdów elektrycznych.

Ściślej - chodzi głównie o dwa nowe znaki: D-23c - oznaczający punkt ładowania pojazdów elektrycznych - oraz D23-b - informujący o stacji paliwowej wyposażonej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Wraz z nimi pojawić ma się również możliwość stosowania informacji o punktach ładowania na tzw. "zbiorczych" tablicach informacyjnych (znak D-34b). Za ich pomocą możliwe będzie wskazanie kierującym odległości i kierunku do najbliższe stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Reklama

Jak podkreśla PSPA, projektowane rozporządzenia, oprócz znaków nowych znaków, zakładają też wprowadzenie wielu innych rozwiązań promujących elektromobilność. Przykładowo - zmianie ma ulec napis na tabliczce oznaczającej pojazd elektryczny. Dotychczasowe oznaczenie literowe "EE" zostanie zastąpione oznaczeniem "EV".

"W toku konsultacji publicznych projektowanych rozporządzeń przekonywaliśmy o zasadności przyjęcia napisu "EV" na potrzeby nowo wprowadzanych znaków, mając na uwadze jego rozpoznawalność wśród kierowców na całym świecie i konieczność ujednolicenia stosowanych oznaczeń z oznaczeniami stosowanymi w innych państwach Unii Europejskiej oraz globalnie. Cieszymy się, że Ustawodawca podzielił tę argumentację i dostosował w tym zakresie również istniejące przepisy" - powiedziała Joanna Makola, Kierownik Centrum Legislacyjnego PSPA.

Pod znakami D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" będzie mogła zostać umieszona tabliczka z napisem "EV", określając miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych, oraz tabliczka z napisem "EV ładowanie", określając miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania. Sam napis "EV", który zastąpi dotychczas stosowany "EE", będzie również umieszczany wewnątrz znaków P-18 "stanowisko postojowe" lub P-20 "stanowisko postojowe zastrzeżone - koperta". Obie kategorie stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych będą mogły mieć nawierzchnię barwy zielonej, co znacząco ułatwi identyfikację.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama