Reklama

Uwaga - nowe znaki drogowe!

9 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz administracji i spraw wewnętrznych z 23 września 2008 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów rozporządzenia, przed tunelami, wraz ze znakiem B-13a lub C-17, może być umieszczona tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E, oznaczająca kategorię tunelu. Znak D-37 "tunel" będzie podawał bezpośrednio długość rzeczywistą tunelu w przypadku tuneli o długości przekraczającej 500 m. Informacja ta może być także podawana kierującemu poprzez umieszczenie pod znakiem D-37 odpowiedniej tabliczki T-1b z rzeczywistą długością tunelu.

Natomiast w tunelu o długości przekraczającej 3000 m, upływ długości tunelu podawany będzie co 1000 m tabliczkami T-1b, umieszczanymi samodzielnie. W tunelach będzie umieszczany także nowy znak drogowy D-50 "zatoka" wprowadzany przepisami § 60a. Znak ten będzie informował kierujących pojazdami w tunelu o umiejscowieniu w nim zatoki. Zatoka daje możliwość zatrzymania awaryjnego pojazdu w sposób zapewniający płynność ruchu innym jego uczestnikom. W zatoce mogą być umieszczane telefony alarmowe i gaśnice, o czym informuje umieszczona pod znakiem tabliczka nowego wzoru T-33.

Reklama

Rozporządzenie wprowadza również znak drogowy D-51 "automatyczna kontrola prędkości", dostosowując przepisy do wymagań Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dzięki wprowadzeniu systemu automatycznej kontroli prędkości. Nowy znak drogowy będzie informował o umiejscowieniu w danym miejscu drogi systemu automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości jazdy.

W związku z objęciem Polski 21 grudnia 2007 r. Konwencją Wykonawczą Schengen, opisywane rozporządzenie wprowadza nowy znak uzupełniający F-2a "granica państwa", który informuje o przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Po zniesieniu kontroli granicznej na zachodnich i południowych granicach kraju dotychczas obowiązujący znak F-2 "przekraczanie granicy zabronione" nie może być stosowany na drogach na granicy RP. Znak F-2a "granica państwa" pozwoli na dostosowanie organizacji ruchu do nowych uwarunkowań na odcinkach dróg biegnących w ciągach transgranicznych.

Dowiedz się więcej na temat: drogowy | znak drogowy | znaki | znaki drogowe | znak | Uwaga!

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama