Od poniedziałku nowe, ostre przepisy. Łatwo stracisz prawo jazdy!

Od poniedziałku zaczną obowiązywać zaostrzone sankcje dla kierowców; ci, którzy przekroczą w terenie zabudowanym prędkość o ponad 50 km/h, stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Policja i MSW liczą, że zmiany zwiększą bezpieczeństwo na drogach.

Nowe rozwiązania dotyczą nie tylko tych kierowców, którzy jeżdżą szybko, ale też tych, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób lub po raz kolejny zostają zatrzymani na prowadzeniu pod wpływem alkoholu.

"Jako MSW przeprowadziliśmy badania, które jednoznacznie pokazują, że wśród Polaków nie ma pobłażania dla tych kierowców, którzy po raz kolejny wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu. 46 proc. respondentów opowiedziała się też za tym, że powinno być więcej kontroli drogowych" - mówiła w piątek podczas briefingu rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Jak dodała, zmiany mają m.in. spowodować, że walka z "piratami drogowymi" będzie skuteczniejsza. 

Reklama

"Będziemy monitorować wejście w życie tych przepisów, przyglądać się jak to wygląda w praktyce" - dodała.

Także Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreślał, że w jego ocenie polscy kierowcy szybko przekonają się do nowych przepisów. Zaznaczył, że duże wątpliwości budził kiedyś obowiązek jazdy w dzień z włączonymi światłami, a teraz jest traktowany przez kierowców jako "rzecz oczywista". 

W poniedziałek wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące; zostanie im ono odebrane przez kontrolującego policjanta i przesłane do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument. Podobnie będzie też z kierowcami, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (o co najmniej dwie więcej niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym). Policjant zatrzymując prawo jazdy, wyda też kierowcy pokwitowanie, które będzie uprawniać do jazdy jeszcze przez 24 godziny, od momentu zatrzymania dokumentu. 

Kierowcy powinni pamiętać o tym, że zatrzymania prawa jazdy za nadmierną prędkość może nastąpić nie tylko podczas kontroli drogowej. Z nowych przepisów wynika, że starosta będzie mógł wydać taką decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Wystarczą do tego "informacje uzyskane od podmiotów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego". W takiej sytuacji wydana zostanie decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, a kierowca zostanie zobowiązany "do zwrotu prawa jazdy". Okres 3-miesięcznego zakazu prowadzenia samochodu będzie się liczyć od momentu zwrotu prawa jazdy przez kierowcę.

Jeśli kierowca będzie prowadzić samochód mimo zakazu, okres zatrzymania jego prawa jazdy wzrośnie z 3 do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie wiązać się będzie z koniecznością zdania egzaminu.

W znowelizowanych przepisach zaostrzono także sankcje dla pijanych kierowców. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. zł na rzecz osób poszkodowanych lub (w przypadku wypadków śmiertelnych - PAP) ich bliskich.

Sąd będzie też mógł, w przypadku skazanych pijanych kierowców, zmienić sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów - na zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Z możliwości takiej będzie można skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu prowadzenia auta, a w przypadku dożywotniego zakazu - po upływie co najmniej 10 lat. W praktyce kierowca, po takim okresie, będzie mógł jeździć autem wyposażonym w autolock. Dodatkowo w jego prawie jazdy znajdzie się adnotacja o takim obowiązku (specjalny kod - PAP).

W przypadku recydywy, czyli ponownego skazania kierowcy za jazdę po pijanemu, sąd będzie orzekał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Odstąpienie od tego środka karnego mogłoby nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów orzekany przez sąd wobec recydywistów wyniesie 3 lata.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym dodano również nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami, dotyczącą młodych kierowców. Prawo jazdy straci osoba, która w okresie 2 lat od jego uzyskania dopuści się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowoduje wypadek drogowy lub będzie kierować w stanie nietrzeźwości, lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - np. przekroczy prędkość o ponad 30 km/h.)

PAP
Dowiedz się więcej na temat: bezpieczeństwo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy