Nowy pełnomocnik rządu zajmie się ruchem drogowym. Co wymyśli?

Jeszcze przed wakacjami zaprezentuję cele i wyzwania, które stoją przede mną - powiedział pełnomocnik rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, poseł PO Paweł Olszewski. W najbliższym czasie planuje spotkania z przedstawicielami Policji i MSW.

Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Olszewskiego na stanowisko pełnomocnika powołała premier Ewa Kopacz. Będzie on odpowiadał za poprawę bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym.

"Teraz odbywam cykl spotkań z moimi współpracownikami, by dopracować wspólne działania, które mają poprawić bezpieczeństwo w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drogach" - podkreślił Olszewski.

Jak mówił, chodzi o te instytucje, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo w transporcie, w tym m.in. Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych czy Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Reklama

Olszewski podkreślił, że kluczowe będą też spotkania z przedstawicielami Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. "Działania z tymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa drogowego muszą być bezwzględnie skoordynowane, bowiem cel mamy wspólny" - zaznaczył.

Zapowiedział, że spójny plan działania w krótszej i dłuższej perspektywie przedstawi jeszcze przed wakacjami.

Powołanie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego pod koniec ubiegłego roku zapowiedziała szefowa MIR Maria Wasiak. Jako jego główne zadania wskazała zmniejszenie liczby ofiar wypadków na drogach w Polsce. W raporcie Bank Światowy wytykał, że brak takiej instytucji jest przyczyną słabych wyników Polski w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Olszewski ocenił, że raport Banku Światowego to "niezwykle istotny dokument". "Wnioski z niego płynące - sądzę - leżały u podstaw decyzji o powołaniu pełnomocnika" - podkreślił.

Resort zaznaczył, że "zadaniem pełnomocnika będzie analiza, ocena i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu obszarów kluczowych z punktu widzenia poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym w Polsce". "Swoje zadania pełnomocnik będzie wykonywał we współdziałaniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich oraz właściwymi organami administracji rządowej" - podkreślił.

"Pełnomocnik będzie kierować do administracji rządowej rekomendacje, zalecenia i opinie, wskazując konkretne działania do podjęcia". "Będzie podejmować współpracę z organami administracji publicznej i z organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań oraz zapewnienia efektywnej realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020" - dodał resort.

Pełnomocnik będzie musiał ponadto składać Radzie Ministrów półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

Olszewski jest absolwentem zarządzania i marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 r. jest posłem na Sejm. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji budżetu i polityki finansowej oraz był członkiem komisji spraw wewnętrznych oraz ds. służb specjalnych. (P

PAP
Dowiedz się więcej na temat: bezpieczeństwo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy