Reklama

Autostrady a nowy rząd

Kontynuowanie budowy autostrad A4 i A2, zbudowanie autostrady A-1 oraz oszczędności w budowie sieci autostrad przy zastosowaniu finansowania budżetowego - to niektóre z priorytetów nowego rządu w zakresie transportu drogowego - wynika z przedstawionego przez Kazimierza Marcinkiewicza dokumentu pt. „Solidarna polityka gospodarcza”.

W dokumencie na liście priorytetów w zakresie transportu drogowego znalazły się między innymi:

Reklama

- budowa dróg ekspresowych o europejskim standardzie nacisku na oś: dróg S-3 (Szczecin-Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra-Legnica- Lubawka), S-19 (Suwałki-Białystok-Lublin-Rzeszów),

- zbudowanie autostrady A-1 oraz oszczędności w budowie sieci autostrad przy zastosowaniu finansowania budżetowego, w tym środków Unii Europejskiej, kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także przychodów z emisji obligacji drogowych,

- kontynuowanie budowy A4 i A2

- rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących drogi ekspresowej S8 (Wrocław-Łódź-Warszawa),

- stworzenie wydolnego finansowo i organizacyjnie, stabilnego systemu utrzymania dróg krajowych, opartego na finansowaniu ze środków budżetowych i od użytkowników dróg, - rozwój sieci samorządowych dróg regionalnych dla wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie zmniejszenie wypadków śmiertelnych.

Program zakłada, że nastąpi zmiana systemu obciążeń użytkowników dróg, „który jest obecnie zbyt złożony i nie służy jako narzędzie racjonalnej polityki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce”.

Jak zapowiada dokument, „zostaną głęboko zweryfikowane założenia projektów autostradowych, polegające dotąd na tym, że autostrady wybudowane przy dominującym lub wyłącznym udziale państwa stawały się źródłem dochodów prywatnych koncesjonariuszy, a nie zasilały odpowiednio finansów publicznych.”

W odniesieniu do już realizowanych przedsięwzięć koncesyjnych mają być przeprowadzone kontrole przestrzegania przez koncesjonariuszy swoich zobowiązań.

Weryfikacja założeń budowy autostrad, w tym założeń dotyczących kosztów budowy w systemie koncesyjnym, powinna przynieść znaczne oszczędności w przypadku nowo podejmowanych projektów programu budowy dróg ekspresowych - zapowiada program.

Porozmawiaj na Forum.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: oszczędności | budowy | autostrady | rząd

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje