Kodeks wykroczeń

Artykuły (1)

  • Łatwiej odzyskać prawo jazdy

    • Czwartek, 9 grudnia 2010 (13:00)
    Senatorowie chcą zmienić Kodeks wykroczeń tak, by osoby, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, mogły odzyskiwać prawo jazdy także przed upływem orzeczonego terminu.
    zakazy, Kodeks wykroczeń, prawo jazdy