Reklama

Jak odzyskać pieniądze od mechanika?

Oddając pojazd do warsztatu mało kto zaprząta sobie głowę dokumentami. Spisanie stosownych oświadczeń pozwoli jednak uniknąć problemów, gdy sprawy wymkną się spod kontroli. Jaka jest odpowiedzialność warsztatu i czego żądać mogą właściciele pojazdów w stosunku do mechaników?

Właściciel warsztatu samochodowego, który przyjmuje pojazd do naprawy, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powierzony przez klienta samochód. Im większa wartość pojazdu tym większy będzie zakres odpowiedzialności. Jak wyglądają konsekwencje wobec właściciela warsztatu, gdy auto pozostawione przez klienta, zostanie uszkodzone, skradzione lub jego naprawa się znacznie opóźni?

Wadliwe wykonanie naprawy przez specjalistów w warsztacie może spowodować dalsze uszkodzenie pojazdu. Nawet, jeśli wada ujawni się w okresie do 2 lat od wydania pojazdu, klient ma prawo wezwać warsztat do odpowiedzialności. Wynika to z przepisów o rękojmi, która tłumaczy, iż w przypadku wykonania naprawy wadliwie lub nienależycie klientowi przysługują roszczenia w postaci żądania naprawy, wymiany wadliwej rzeczy na sprawną, a nawet obniżenia ceny za usługę.

Reklama

Co zrobić, gdy mechanik zepsuje, zamiast naprawić?

"W takich sytuacjach warsztat samochodowy niestety nie ma pola do dyskusji z klientem. Gdy ten wybierze wariant zadośćuczynienia, to specjaliści muszą na niego przystać i wykonać go zgodnie z życzeniem. Pamiętajmy również, że wadliwie wykonana naprawa może skutkować złą opinią warsztatu, zwłaszcza, gdy sytuacja z klientem nie zostanie prawidłowo rozwiązana - informuje Dawid Kaczmarowski z Yanosik Warsztaty.

"W przypadku, gdy warsztat opóźnia oddanie samochodu klienta, w stosunku do umownego terminu, wówczas jego odpowiedzialność wzrasta i właściciel pojazdu może żądać zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia pracy. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, właściciel warsztatu może się zabezpieczyć odpowiednim oświadczeniem, w którym klient godzi się na opóźnienie wynikające, np.: z dłuższego czasu oczekiwania na niezbędne do naprawy części od producenta" - dodaje  Kaczmarowski.

"Zwłoka" definiowana jest jako zawinione opóźnienie w wykonaniu deklarowanego zobowiązania. Reguluje to art. 478 Kodeksu Cywilnego. Jeśli warsztat przekroczy umowny termin oddania pojazdu klientowi, w wyniku złej organizacji pracy i nie poinformuje o tym właściciela pojazdu, który zgodzi się na opóźnienie, wówczas może się liczyć z roszczeniem uregulowania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.

Miałeś w aucie coś cennego? Warsztat odpowiada nie tylko za samochód!

Przepisy przewidują też odpowiedzialność cywilnoprawną, która wynika z czynu niedozwolonego, nazywanego deliktem. Jej warunkiem jest łączne spełnienie trzech czynników: powstania szkody, zaistnienia zawinionego zdarzenia, które wywołało szkodę, a także istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem. W przypadku usług wykonywanych w warsztacie mowa o uszkodzeniu pojazdu w trakcie naprawy. W takiej sytuacji odpowiedzialność warsztatu jest równa wyrządzonej szkodzie.

Trzeba też wiedzieć, że warsztat samochodowy przyjmując pojazd do naprawy jest odpowiedzialny nie tylko za samochód, ale również za przedmioty, które się w nim znajdują. Podstawą do wezwania do odpowiedzialności za kradzież jest wina w postaci niedbalstwa, które wiązać się może np. z nieprawidłowym zabezpieczeniem pojazdu przed dostępem osób trzecich.

***

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy