Polski kierowca

Droga wewnętrzna - wyjeżdżając z niej włączasz się do ruchu!

Na skrzyżowaniu obowiązuje zasada, że pojazd skręcający w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu prosto lub skręcającemu w prawo. To wiedzą wszyscy kierowcy. Lecz nie wszyscy wiedzą, jak zmienia się sytuacja, gdy jeden z nich wyjeżdża z drogi wewnętrznej.

Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach są z grubsza znane każdemu kierowcy. Patrzymy najpierw na znaki, jeśli skręcamy w lewo ustępujemy pierwszeństwa kierującym jadącym drogą równorzędną, a jeśli znaków nie ma, kierujemy się zasadą prawej ręki. Taką typową sytuację przedstawia poniższy obrazek.

W tym przypadku czerwony samochód ma oczywiście pierwszeństwo przed granatowym. Obydwa wyjeżdżają z dróg podporządkowanych, ale granatowy skręca w lewo.

Sytuacja zmienia się jednak radykalnie, jeżeli czerwony samochód wyjeżdża z drogi wewnętrznej.

Reklama

Art. 8. ust. 1. Ustawy o drogach publicznych stanowi: "Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi".

Droga wewnętrzna nie jest zatem drogą publiczną (w rozumieniu ustawy), a więc pojazd wyjeżdżający z takiej drogi jest włączającym się do ruchu.

Traktuje o tym art. 17. ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który określa, że: "Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu (...) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania".

Wynika stąd jasno, że skoro pojazd czerwony włącza się do ruchu, to musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom, którzy już w ruchu znajdują się. W takim przypadku kierujący czerwonym samochodem nie może korzystać z pierwszeństwa przed pojazdem granatowym, albowiem tamten pojazd nie włącza się do ruchu, ale w tym ruchu już uczestniczy.

Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli pojazd czerwony wyjeżdża ze strefy zamieszkania:

Kierujący granatowym samochodem powinien zauważyć, z jakiej drogi wyjeżdża czerwone auto, albowiem przed wjazdem na drogę wewnętrzną lub do strefy zamieszkania znajdują się zazwyczaj znaki o tym informujące.

Mimo to, jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji jak kierowca granatowego auta, nie radzę egzekwować zbyt stanowczo przysługującego wam pierwszeństwa. Jak wiemy, znajomość przepisów wśród polskich kierowców jest bardzo kiepska. Nie jest niczym przyjemnym sytuacja, w której co prawda mamy rację, ale za to nie zapobiegliśmy kolizji.

Polski kierowca

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przepisy ruchu drogowego | droga wewnętrzna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy