Budowa autostrad

Ważny krok ku budowie drogi S7 pod Krakowem

GDDKiA podpisała w poniedziałek umowę z firmą Mota-Engil Central Europe na zaprojektowanie i wybudowanie 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w woj. małopolskim. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił podczas podpisania umowy, że to historyczne wydarzenie, ponieważ budowa odcinka S7 od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim jest przykładem inwestycji, które "w Krakowie i Małopolsce były odkładane przez lata".

"Pozwoli to w sposób bezpieczny, komfortowy i w określonym czasie poruszać się wszystkim, którzy jadą tranzytem z północy na południe kraju, czy z Warszawy do Krakowa" - zaznaczył Adamczyk i zapowiedział, że cała droga ekspresowa S7 wiodąca od Trójmiasta, przez Warszawę, Kraków do Rabki będzie gotowa w 2022 r.

Reklama

Jak zaznaczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, nowa trasa jest bardzo ważną inwestycją, która zapewni dostępność komunikacyjną najważniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce na osi północ-południe. "Przez to wydarzenie potwierdzamy, że nasz rząd stara się zapełnić dziury komunikacyjne w kraju i realizować inwestycje, który były albo zapomniane, albo odkładane w czasie" - podkreślił.

Zadaniem firmy wybranej w przetargu będzie wykonanie prac projektowych i robotów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Powinny one zostać ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę 14 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.

Wybrany w przetargu wykonawca chce ponad 508 mln zł za wykonanie zadania i daje na nie gwarancję jakości na 10 lat.

Prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Największy problem jest z odcinkiem pierwszym, bowiem protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące ok. 5-km fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej. Dlatego odcinek ten został podzielony na dwie części - ta oprotestowana została wyłączona i będzie musiała uzyskać nową decyzję.

Adamczyk zaznaczył jednak, że trudności te nie powinny znacząco opóźnić prac budowlanych.

W przypadku odcinka trzeciego trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert. Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński zapowiedział, że umowa z wykonawcą tego odcinka powinna zostać wkrótce podpisana.

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie liczył blisko 56 km. Wytyczono go od węzła "Igołomska" w Krakowie przez Zastów, Widomą, Szczepanowice do Moczydła (granica z woj. świętokrzyskim). Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze "starą" drogą krajową nr 7.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy