Budowa autostrad

W poniedziałek otwarcie dla ruchu drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa

​W poniedziałek, 9 października, do ruchu zostanie oddana druga jezdnia zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3. Tym samym zostanie zlikwidowane ostatnie tzw. wąskie gardło na odcinku tej drogi ekspresowej między Szczecinem a Sulechowem.

Jak poinformowała  rzecznik zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska, nowa jezdnia obwodnicy wraz z wieloma obiektami inżynierskimi, m.in. wiaduktami i nowym mostem przez Wartę to 11,6 km. Po jej otwarciu S3 będzie miała tam pełne parametry drogi ekspresowej. 

Termin zakończenia kontraktu - według umowy - miał nastąpić na koniec kwietnia br. Powodem jego wydłużenia była konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i w zakresie wykonywanych robót z uwagi na odmienne warunki gruntowe, od tych ujętych w pierwotnych projektach.

Reklama

Drugą jezdnię zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. wraz z modernizacją istniejącej i węzłów drogowych wykonała hiszpańska firma Dragados. Prace rozpoczęły się jesienią 2014 r. Wartość kontraktu to 289,1 mln zł.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama