Budowa autostrad

W Krakowie powstanie niezwykle ważna droga

Na koniec 2020 r. powstanie Trasa Łagiewnicka w Krakowie, blisko 4-km arteria na południu miasta, będąca fragmentem trzeciej obwodnicy. Spółka, powołana przez miasto do realizacji tej inwestycji, podpisała kontrakt z wykonawcą - konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA.

Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy obwodnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest linia tramwajowa, która połączy osiedle Kurdwanów z ul. Zakopiańską. Wartość kontraktu wynosi blisko 652,2 mln zł netto.

Zadanie zostało podzielone na kilka etapów. Najpierw wykonawca będzie musiał przygotować projekt i uzyskać decyzje administracyjne. W pierwszej kolejności zostanie zrealizowana linia tramwajowa od os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej - ten element będzie współfinansowany ze środków unijnych.

Reklama

Przyjęto, że główna arteria będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego.

Przedsięwzięcie wymaga również wydrążenia trzech tuneli o łącznej długości około półtora kilometra, wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, nowego, zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego z centrum obsługi podróżnych, wytyczenia kładki dla pieszych i rowerzystów, budowy dwóch mostów (w tym kolejowego), przebudowy koryta rzeki Wilga, a także wybudowania przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych.

Realizacja projektu jest efektem współpracy pomiędzy specjalnie powołaną przez miasto spółką Trasa Łagiewnicka a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i bankami komercyjnymi. Całość zadania ma być gotowa do 31 grudnia 2020 roku.

W lutym tego roku Polski Fundusz Rozwoju podpisał umowę ze spółką Trasa Łagiewnicka SA dotyczącą zaangażowania finansowego w to przedsięwzięcie. Zgodnie z nią PFR dostarczy ponad 200 mln zł, a niemal 300 mln zł kredytu zapewni działający w ramach Grupy PFR Bank Gospodarstwa Krajowego. W grudniu 2016 r. zgody kredytowe uzyskał także Europejski Bank Inwestycyjny; szacowana wysokość finansowania EBI w ramach planu Junckera to niemal 400 mln zł.

Miasto wystąpiło również o blisko 100 mln zł dotacji unijnej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Wniosek jest w trakcie oceny przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Trasa Łagiewnicka - wraz z planowanymi w przyszłości trasami Pychowicką i Zwierzyniecką - ma stanowić trzecią obwodnicę Krakowa łączącą południową i zachodnią część miasta. Według władz Krakowa jest to projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza. Planuje się, że cała trzecia obwodnica może być zrealizowana do 2030 r.

Przeciw budowie trasy protestuje część mieszkańców, którzy są przeciwni wybudowaniu tak szerokiej drogi w mieście, przechodzącej przez cenne geologicznie i krajobrazowo tereny. Podczas ubiegłorocznej sesji Rady Miasta Krakowa, gdy procedowano powołanie spółki Trasa Łagiewnicka, pikietowali oni z transparentami "Nie stać nas na pomysły z lat 70.", "Nie lejcie betonu na kredyt".

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy