Budowa autostrad

Opóźnienie na budowie zakopianki. Rok 2018 nierealny

Budowa górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 Lubień-Chabówka, czyli nowej zakopianki, notuje kilkumiesięczne opóźnienie na jednym z odcinków z powodu niekorzystnych warunków geologicznych. Pozostałe dwa odcinki realizowane są bez przeszkód.

Jak poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który w poniedziałek wizytował inwestycję, opóźnienie w realizacji prac odnotowano na trzecim odcinku, między Skomielną Białą i Chabówką. Spowodował je zdiagnozowany przez geologów, a nie zinwentaryzowany wcześniej, uskok skalny na budowie jednego z obiektów mostowych. "To powoduje, że będzie kilkumiesięczne opóźnienie, czyli przesunięcie oddania z 2018 na 2019 r." - ocenił Adamczyk.

Według niego, w terminie powinna jednak zostać oddana do użytku jedna nitka trasy na tym odcinku, dzięki czemu samochody będą mogły bezkolizyjnie pokonywać ten fragment "nowej zakopianki".

Reklama

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że bez opóźnień przebiegają budowy na pozostałych dwóch górskich odcinkach S7: Lubień - Naprawa oraz Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową najdłuższego w Polsce, ponad 2-km tunelu pod Małym Luboniem.

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński zastrzegł, że inwestycję - w zależności od odcinków - czekają jeszcze jeden lub dwa okresy zimowe; ich długość trwania i srogość mogą mieć wpływ na ostateczne zakończenie budowy.

Budowa górskiego odcinka ekspresowej zakopianki:

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Rabka Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Umowa na odcinki S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i dk 47 Rabka Zdrój - Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini, która na realizację odcinka ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy. W takim samym czasie ma powstać odcinek Lubień - Naprawa.

Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r. W okres budowy dla tych dwóch odcinków nie są wliczone okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). W przypadku odcinka tunelowego Naprawa - Skomielna Biała okresy zimowe są wliczane do czasu realizacji inwestycji. Na ten fragment trasy umowa została podpisana także 29 czerwca 2016 r, a firma Astaldi z Rzymu ma go wykonać w ciągu 54 miesięcy od daty podpisania umowy.

Koszt budowy S7 Lubień - Rabka Zdrój to ponad 2,1 mld zł. Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi (w tym 15,8 km ekspresowej), oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy, wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady). Na wszystkich odcinkach trwają roboty budowlane: wykopy, zabezpieczanie skarp, wywóz urobku, budowa mostów, wiaduktów i estakad oraz tunelu.

Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa powstaną m.in.  dwa miejsca obsługi podróżnych: "Lubień" i "Krzeczów" oraz 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty). Planowany termin zakończenia kontraktu i oddanie drogi do użytkowania to grudzień 2018 r.

Na odcinku Naprawa - Skomielna Biała powstaje dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym.

Prace wykonane przy budowę tunelu do  5 czerwca 2017 r.:

- nitka prawa portalu północnego: wydrążono i wykonano obudowę tymczasową  o dł. 110 m.

- nitka lewa portalu północnego: wydrążono 55 m tej nitki tunelu.

Oprócz samego drążenia wykonywane są od razu zabezpieczenia (obudowa tymczasowa) i izolacja. Planowany termin zakończenia kontraktu i oddanie drogi do użytkowania to lipiec 2021 r.

Na odcinku S7 Skomielna Biała - Chabówka (6,1 km) oprócz dwujezdniowej drogi powstaną m.in. dwa węzły drogowe "Skomielna Biała" i "Zabornia", Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższy na tej trasie wiadukt, liczący 992 metry.  

Droga ekspresowa S7 zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie jeszcze fragment dk 47 (dwujezdniowy) do Chabówki, gdzie będzie włączony do istniejącej już dwujezdniowej dk 47 Chabówka - Rdzawka. Planowany termin zakończenia kontraktu i oddanie drogi do użytkowania to wrzesień 2018 r.

Obecnie nie toczą się żadne prace i nie ma żadnych decyzji dotyczących przebudowy drogi 47 na odcinku Chabówka - Nowy Targ, co oznacza, że droga pozostanie jednopasmowa.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy