Budowa autostrad

Kolejne miliardy z Unii na polskie drogi!

​Podpisano pięć umów dofinansowania na budowę dróg z funduszy europejskich pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA). Ich łączna wartość to ponad 2,3 mld zł - poinformował w piątek na telekonferencji minister finansów Tadeusz Kościński.

“Dziś podpisujemy pięć kolejnych umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Najważniejsza z nich to bez wątpienia budowa kolejnego odcinka A1 Częstochowa-Tuszyn. Dzięki realizacji tej inwestycji droga z Gdańska do granicy z Czechami będzie miała parametry autostrady" - powiedział minister.

Dodał, że projekty poprawią płynność i bezpieczeństwo na drogach w całym kraju i będą służyć mieszkańcom i lokalnemu oraz krajowemu biznesowi.

“Dzięki podpisanym dziś umowom mamy zakontraktowane, w programie Infrastruktura i Środowisko, ponad 90 proc. wszystkich środków przewidzianych na realizację programu" - podkreślił Kościński.

Podpisane w piątek umowy dotyczą dofinansowania budowy autostrady A1 od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna, trasy S3 od Miękowa do Brzozowa, obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, obwodnicy Kępna w ciągu S11 i obwodnicy Niemodlina.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że do tej pory Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z GDDKiA 68 umów na łączna kwotę prawie 38 mld zł.

“Na inwestycje drogowe patrzymy przez pryzmat rozwoju dlatego konsekwentnie je realizujemy. (...) Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy aby kolejna perspektywa unijna czy środki z Krajowego Programu Odbudowy (...) były również wykorzystywane na projekty infrastrukturalne" - podkreślił.

Z kolei po. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski poinformował, że do końca tego roku dyrekcja zamierza złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla i fragmentu trasy S1 pomiędzy Podwarpiem a Dąbrową Górniczą.

Budowa autostrady A1 od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna ma kosztować ponad 3,5 mld zł, a dofinansowanie UE wyniesie prawie 1,7 mld zł. Droga o długości ponad 80 km ma być udostępniona kierowcom od 2022 roku. Zakończenie budowy tego odcinka będzie oznaczało zamknięcie budowy autostrady od Gdańska do granicy z Czechami.

Koszt realizacji drogi ekspresowej S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo to ponad 436 mln zł z czego ponad 191 mln zł to dofinansowanie UE. Droga ma być oddana kierowcom w 2021 roku.

Z kolei obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie kosztowała ponad 281 mln zł, z czego ponad 118 mln zł to dofinansowanie UE. Obwodnica o długości 9,58 km poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze S17. Skróci również czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. Droga ma zostać oddana do ruchu w kwietniu 2021 roku.

Realizacja obwodnicy Kępna będzie kosztowała 183 mln zł, z czego 97 mln zł pokryją pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko. Droga o długości 8,14 km ma być dostępna dla kierowców w maju 2021 roku.

Realizacja obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej 46 będzie kosztować ponad 299 mln zł, z czego ponad 241 mln zł to dofinansowanie UE. Inwestycja o długości 11,49 km odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i zostanie oddana do użytku w 2021 roku.

Reklama

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama