Reklama

Unijne tablice rejestracyjne

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że zobowiązania Polski związane z akcesją do Unii Europejskiej, wynikające z Traktatu Akcesyjnego, nie określają konieczności wprowadzenia zmiany wzorów tablic rejestracyjnych z dniem 1 maja 2004 r.

Rozporządzenie Komisji Nr 2411/98 w sprawie uznawania w ruchu wewnętrznym na obszarze Wspólnoty oznakowania identyfikacyjnego państwa członkowskiego, w którym pojazdy samochodowe i ich przyczepy są zarejestrowane, pozostawia decyzje o wprowadzeniu na tablicach rejestracyjnych znaku wyróżniającego z flagą Unii Europejskiej w gestii państwa członkowskiego.

Reklama

Resort infrastruktury zdecydował się na odsuniecie w czasie sprawy wydania przepisów wprowadzających omawiany wzór tablic rejestracyjnych, mając na uwadze wydane certyfikaty oraz zezwolenia dla przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, odpowiednio do przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, oraz związane z tym uwarunkowania ekonomiczne. Przepisy dotyczące wprowadzenia tzw. Euro tablic będą przygotowane przez resort w stosownym czasie. Ministerstwo przewiduje, że nowe tablice rejestracyjne zostaną wprowadzone w okresie najbliższych 2-3 lat.

Przepisy w/w Rozporządzenia Nr 2411/98 nie nakładają obowiązku informowania innych państw członkowskich o wprowadzeniu przedmiotowych wymagań. Ministerstwo Infrastruktury nie posiada oficjalnie potwierdzonych informacji określających dokładnie, które państwa członkowskie wprowadziły wzór tablic rejestracyjnych odpowiadających w/w wymaganiom.

Tablice rejestracyjne oraz oznaczenia, w które wyposażone są pojazdy zarejestrowane w naszym kraju powinny być zgodne z wzorem określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133, poz. 1123 z pózn. zm.) i nie można na nie naklejać samodzielnie niebieskiego paska z flagą UE i literami PL.

Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy w tym zakresie są zgodne z Konwencją Wiedeńską i uprawniają obywateli RP do poruszania się bez przeszkód w ruchu międzynarodowym. Powyższe nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla właścicieli pojazdów.(jb)

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama