Kiedy ubezpieczenie OC odnawia się automatycznie?

Ubezpieczenie OC należy do grupy polis obowiązkowych. Tym samym, każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie każdy właściciel samochodu lub motocykla zdaje sobie jednak sprawę, że takie polisy odnawiają się automatycznie, lecz nie w każdym przypadku. Wyjaśniamy więc, kiedy takie ubezpieczenie samo się odnawia.

Dlaczego polisa OC przedłuża się automatycznie?

Ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, ponieważ jest to forma umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że umowa ta trwa tak długo, jak długo spełnione są warunki określone w umowie i składki są opłacane. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma obowiązek udzielić ochrony ubezpieczeniowej przez cały czas trwania umowy, a ubezpieczający ma obowiązek opłacać składki. Dzięki temu, że ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, ubezpieczający nie musi co roku ponownie wybierać oferty i zawierać nowych umów.

W jakiej sytuacji ubezpieczenie OC się automatycznie nie przedłuży? 

Ubezpieczenie OC nie będzie automatycznie przedłużane, jeśli:

  • nie zostanie zapłacona składka,
  • ubezpieczający nie spełni wymogów określonych w umowie ubezpieczenia,
  • ubezpieczyciel wypowie umowę z powodu zmiany okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość składki lub ryzyko ubezpieczeniowe,
  • ubezpieczyciel wypowie umowę z powodu naruszenia przez ubezpieczającego postanowień umowy.

Automatyczne przedłużenie OC a ubezpieczenie na raty - co w takiej sytuacji?

Jeśli ubezpieczenie OC jest opłacane na raty, to automatyczne przedłużenie umowy również ma miejsce, pod warunkiem, że wszystkie raty zostaną opłacone w terminie. Jeśli ubezpieczający zdecyduje się na opłacanie składki w ratach, to musi zwrócić uwagę na terminy płatności, aby uniknąć przeterminięcia terminu i tym samym uniknąć sytuacji, w której ubezpieczyciel nie będzie mógł przedłużyć umowy. W przypadku opóźnień z zapłatą raty, ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić przedłużenia umowy, lub zażądać uiszczenia składki zaległej przed przedłużeniem umowy. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/.

Jakie są konsekwencje nieprzedłużenia polisy OC w 2023 roku?

Konsekwencje nieprzedłużenia polisy OC w 2023 roku mogą być różne, ale przede wszystkim finansowe. W 2023 roku kary za brak ubezpieczenia samochodu wzrastają aż dwukrotnie. Od 1 stycznia, najniższy wymiar kary (brak OC od 1 do 3 dni) wynosi 1350 zł. Od lipca, kara ta wzrośnie do 1380 zł. Maksymalnie, kara finansowa za brak ważnej polisy to blisko 7 tysięcy złotych - wyjaśniają eksperci firmy Beesafe. Dlatego ważne jest, aby ubezpieczający na bieżąco monitorował swoją polisę i dbał o to, aby składki były opłacane w terminie oraz aby spełniał wszystkie warunki określone w umowie ubezpieczenia.

Artykuł sponsorowany

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy