Polskie drogi

Kto częściej łamie przepisy, kierowcy czy piesi?

Dolnośląscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa kolejne już działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem - "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Piesi, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek technicznej ochrony. Niestety jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy stosują się do przepisów. Podczas działań policjanci ujawnili prawie 1.300 wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety nie wszyscy się do nich stosują. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej we Wrocławiu pod koniec listopada br. przeprowadzili na terenie województwa dolnośląskiego działania pod kryptonimem "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO", mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa.

Reklama

Podczas działań funkcjonariusze ujawnili 661 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, w tym również zaistniałych w stosunku do "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Były to m. in. nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, czy też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. W stosunku do pieszych policjanci ujawnili łącznie 545 wykroczeń. Wśród nich największą grupę stanowiły wykroczenia dotyczące przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Policjanci ujawnili również 69 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, a dotyczyły one m. in. jazdy po przejściu dla pieszych, nieprawidłowego oświetlenie, czy też korzystania z chodnika tam, gdzie jest obowiązek korzystania z istniejących dróg dla rowerów.

W wyniku przeprowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 1275 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, rowerami i przez pieszych. Za złamanie przepisów ruchu drogowego prawie 870 osób zostało ukaranych grzywną w drodze postępowania mandatowego lub skierowaniem wniosków o ukaranie do sądów. W pozostałych przypadkach sprawcy wykroczeń zostali przez policjantów pouczeni.

Policja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy