Budowa autostrad

W marcu ruszy rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania

Poszerzenie o trzeci pas ruchu oraz modernizację nawierzchni z przystosowaniem do większego ruchu zakłada rozbudowa szesnastokilometrowego odcinka autostradowej obwodnicy Poznania. Inwestycja spółki Autostrada Wielkopolska powinna rozpocząć się w marcu.

Prace będą prowadzone pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny. Wartość całej inwestycji to ponad 100 mln zł. Ukończenie wszystkich robót jest planowane w połowie 2020 roku. Ma to być pierwsza tak skomplikowana inwestycja prowadzona na autostradach w Polsce.

Jak poinformowała rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA) Zofia Kwiatkowska, rozbudowa obwodnicy Poznania będzie realizowana "w znacznie szerszym zakresie niż przewiduje umowa koncesyjna".

"Inwestycja obejmuje nie tylko poszerzenie o trzeci pas ruchu, ale również modernizację nawierzchni z przystosowaniem do większego ruchu oraz poszerzeniem łącznic na wybranych węzłach. Realizowana będzie również rozbudowa wielu istniejących i dobudowa nowych ekranów akustycznych tam, gdzie wymagają tego przepisy związane z zabezpieczeniem przed hałasem generowanym przez ruch" - podała rzeczniczka.

Reklama

Wykonawcą prac jest spółka A2Route, z którą podpisano umowę pod koniec listopada ub. roku. Rzeczniczka AWSA zapewniła, że inwestycja jest zaplanowana w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić ruch w okolicy Poznania. Prace będą prowadzone etapami.

"Podczas całego okresu rozbudowy postaramy się utrzymać przejazd dwupasmowy z wyjątkiem prac na moście na rzece Wirynce, które wymagać będą zwężenia do jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Ukończenie wszystkich robót planowane jest w połowie 2020 roku, jednakże prace nawierzchniowe - dobudowa trzeciego pasa i wzmocnienie nawierzchni na pasach już funkcjonujących - mogą zostać ukończone jeszcze w 2019 roku" - poinformowała.

Według AWSA będzie to pierwsza tak skomplikowana inwestycja prowadzona na autostradach w Polsce, "która wymagać będzie od wykonawcy dużego doświadczenia oraz mobilizacji w krótkim czasie ogromnych zasobów sprzętowych i ludzkich".

Rocznie z obwodnicy korzysta blisko 23 mln kierowców, a 2/3 tej liczby pokonuje tę trasę bezpłatnie, poruszając się w ramach skrajnych węzłów Poznań Wschód i Poznań Zachód.

Liczący przeszło 13 km odcinek obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Komorniki i Krzesiny oddano we wrześniu 2003 r. Inwestycję zrealizowała GDDKiA, utrzymaniem obwodnicy zajęła się AWSA. Budowa obwodnicy trwała 4 lata, a jej całkowity koszt wyniósł 884 mln zł.

Obecnie skrajne węzły autostradowej obwodnicy Poznania stanowią otwarte w 2012 roku węzły Poznań Zachód i Poznań Wschód; od tego czasu odcinek, który kierowcy mogą pokonywać nieodpłatnie, został wydłużony do 25 km.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama