Co masz w kolumnie 10 w prawie jazdy? Od tego zależy, jaki masz limit punktów

Liczba punktów karnych, która wiąże się z utratą prawa jazdy, różni się w zależności od tego, co widnieje w kolumnie 10. na rewersie dokumentu.

Od 17 września 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące punktów karnych. Zmienił się m.in. taryfikator punktów karnych, a kary uległy zaostrzeniu. Od 17 września możliwe jest przyznanie maksymalnie 15 pkt za jedno wykroczenie (do tej pory było to maksymalnie 10 punktów). Nie zmieniła się jednak liczba punktów, jakie uzbierać może kierowca z określonym stażem.

Trzeba też przypomnieć, że termin obowiązywania zdobytych punktów karnych wydłużył się z obowiązującego do niedawna roku, do dwóch lat. Zmianie uległ też sposób pomiaru tak zwanego okresu karencji. Do tej pory liczony był on od czasu nałożenia mandatu, czy też od dnia uprawomocnienia się werdyktu w jego sprawie, jeżeli kierowca złożył odwołanie. Od 17 września jest liczony od dnia opłacenia mandatu - im szybciej kierowca opłaci mandat, tym szybciej rozpocznie się odliczanie dwóch lat, które muszą upłynąć, by punkty karne zniknęły z konta.

Reklama

Kolejna zmiana dotyczy kursów reedukacyjnych, które umożliwiały zredukowanie 6 punktów. Kursy te zostały zlikwidowane. Jaki jest obecnie limit punktów karnych? Za ile punktów traci się prawo jazdy?

Za ile punktów traci się prawo jazdy

Odpowiedź na pytanie, jaki obowiązuje nas limit punktów karnych, znajduje się w kolumnie nr 10 na rewersie dokumentu - to w niej umieszczono daty uzyskania uprawnień. A to one są kluczowe, jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, za ile punktów karnych traci się prawo jazdy. Dlaczego?

Staż za kierownicą ma wpływ na maksymalną liczbę punktów, jaką dysponuje kierowca. Inna miara dotyczy kierowców młodych, a inna doświadczonych uczestników ruchu drogowego. Nadrzędnym aktem prawnym jest tutaj ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:

  • zgodnie z art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej ustawy, jeśli uczestnik ruchu posiada prawo jazdy krócej niż 12 miesięcy, wówczas jego maksymalna możliwa do zebrania liczba punktów wynosi 20,  
  • art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. g tej samej ustawy mówi, że osoba będąca w posiadaniu prawa jazdy dłużej niż 12 miesięcy, dysponuje maksymalną liczbą punktów karnych w wysokości 24.

Co jak przekroczę limit punktów karnych w 2022 r.

Bardzo często zdarza się, że dany kierowca po przekroczeniu liczby możliwych do otrzymania punktów chce szybko odzyskać możliwość prowadzenia pojazdu zgodnie z prawem. 

Jeśli kierowca mający uprawnienia krócej niż 12 miesięcy utraci prawo jazdy za punkty, musi powtórnie odbyć kurs oraz przystąpić do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

Kierowcy o większym stażu są mają łatwiej - muszą zdać egzamin egzamin państwowy. Jeśli go zdadzą, odzyskają dokument. Trzeba będzie tylko złożyć wniosek do właściwego organu (zwykle jest nim starosta) o przywrócenie uprawnień. Będzie trzeba zabrać też ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie o pozytywnym przejściu badań psychologicznych, potwierdzenie dobrego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i dowód osobisty.

Jeśli jednak kierowcy na egzaminie powinie się noga, to będzie musiał przejść cały na kurs, zanim ponownie będzie mógł przystąpić do egzaminu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: punkty karne | taryfikator punktów karnych
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy