Reklama

Zysk Fiata Auto Poland

W dniu dzisiejszym odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002. Wynika z niego, że w roku ubiegłym FAP wyprodukował 158 516 samochodów: Seicento /143 923/, Uno i Palio Weekend.

Na rynki do 41 krajów na świecie zostało wyeksportowanych 119 755 samochodów, w tym najwięcej Seicento /114 104/. Udział eksportu w produkcji wyniósł więc ponad 75 proc. Na rynku krajowym sprzedano 60 687 samochodów marki Fiat, w tym 38 823 aut polskiej produkcji. Włoska marka zajmuje pozycję lidera wśród samochodów osobowych na polskim rynku.

Pomimo, że 2002 był kolejnym rokiem spadku popytu na rynku krajowym i w eksporcie, dzięki:
- wzrostowi wydajności pracy
- oszczędnościom w kosztach,
- korzystniejszemu dla eksporterów, szczególnie w drugim półroczu ub.r., kursowi waluty polskiej
- objęciu kompleksowym zarządzaniem wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, co ma bezpośredni wpływ m.in. na jakość wyrobów Spółki i obniżeniu kosztów gwarancji; spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 89,9 mln zł oraz wypracowała dodatnią pozycję finansową, wyrażającą się kwotą 418,8 mln zł (jest to stan wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w krótkoterminowych papierach wartościowych).

Reklama

Wartym podkreślenia jest fakt, że Fiat Auto Poland realizował w 2002 roku znaczne inwestycje związane z uruchomieniem w zakładzie w Tychach produkcji samochodu "Gingo" z własnych środków finansowych, bez potrzeby zaciągania kredytów bankowych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., tak jak to miało miejsce od początku działalności spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości na kapitały rezerwowe, które będą wykorzystywane następnie na potrzeby rozwoju firmy w Polsce.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje