Kia winna naruszenia prawa konkurencji. Ale nie w Polsce!

Koreański producent samochodów został uznany winnym naruszenia prawa konkurencji. Sprawa może okazać się precedensowa dla całej Unii Europejskiej.

Pod koniec 2015 r. szwedzki Sąd Najwyższy uznał, że zapisy zawarte w warunkach gwarancyjnych Kia są niezgodne z prawem.  Wcześniej koreański producent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z jego odwołaniem od orzeczenia Sądu Gospodarczego. Kia zarzucała Sądowi Gospodarczemu pomyłkę i zaniedbania w procesie orzekania w jej sprawie.

- W naszej opinii wyrok Sądu Gospodarczego był jasny i zrozumiały, określał i wyjaśniał na czym polegają zasady konkurencji na rynku niezależnym i jak należy je stosować. - mówi Christer Liljenberg, Prezes SBF, szwedzkiego stowarzyszenia działającego na rzecz niezależnego rynku motoryzacyjnego, które w 2011 r. pozwało Kia Motors pod zarzutem naruszenia prawa konkurencji.

Reklama

Rynek szwedzki nie jest wyjątkiem. Zapisy zawarte w książkach gwarancyjnych nowych samochodów Kia Motors są skonstruowane tak, by wymusić na właścicielach dokonywanie przeglądów gwarancyjnych w ASO. Jak dotąd jednak tylko Szwedom udało się skutecznie przeciwstawić takim praktykom.

Wyrok sądu jest konsekwencją starań SBF. Organizacja twierdząc, że zapisy koreańskiego producenta stanowią naruszenie prawa konkurencji, wielokrotnie informowała o tym szwedzki urząd ds. konkurencji. Urząd nie podjął jednak zdecydowanych działań pomimo, że przyznał SBF rację w twierdzeniu, że zapisy gwarancyjne są niezgodne z postanowieniami rozporządzenia 461/2010. Zgodnie z jego zapisami właściciel nowego samochodu może zlecać naprawy i okresowe przeglądy warsztatom niezależnym bez utraty gwarancji. W samochodzie na gwarancji można stosować części eksploatacyjne nie tylko z logo producenta pojazdu, ale także znacznie tańsze części oferowane przez niezależny rynek.

W grudniu 2012 r. szwedzki Sąd Gospodarczy uznał Kia Motors winną naruszenia przepisów prawa konkurencji i nałożył na nią karę w wysokości 5 milionów koron szwedzkich oraz obciążył kosztami sądowymi. Producent pojazdów złożył apelację, która została jednak odrzucona przez Sąd Najwyższy 28 grudnia 2015 r. KIA Motors będzie musiała zapłacić pierwotnie wyznaczoną karę, a także pokryć koszty procesowe poniesione przez SBF w trakcie trwania postępowania.

Szwedzki wyrok jest pierwszym orzeczeniem tego typu wydanym w UE.

- Wyrok może być postrzegany jako precedens dla europejskiego niezależnego rynku motoryzacyjnego. Zapisy gwarancyjne Kia dotykają nie tylko niezależnych operatorów, lecz również właścicieli pojazdów - konsumentów. - dodaje Liljenberg.

Polskie przedstawicielstwo Kii postanowiło odnieść się do wyroku szwedzkiego sądu, wskazując, że w naszym kraju producent nie zmusza kierowców do korzystania z ASO w czasie trwania gwarancji:

Poniżej oficjalne stanowisko Kia Motors Polska.

Wyrok Sądu Najwyższego w Szwecji nie ma żadnego zastosowania do obowiązującej na rynku polskim książki gwarancyjnej i nie dotyczy polskich klientów.

Książka gwarancyjna dla klientów z Polski jest przygotowana w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. W 2010 roku zapisy polskiej książki gwarancyjnej były dokładnie zweryfikowane przez UOKiK. W wyniku decyzji budzące wątpliwości urzędu zapisy zostały wówczas zmienione.

Koreański producent daje możliwość importerom dostosowywania zapisów książki gwarancyjnej dla potrzeb poszczególnych rynków. Tym samym polska książka gwarancyjna dostosowana jest do przepisów GVO i daje możliwość polskim klientom serwisowania i wykonywania napraw samochodów marki Kia w warsztatach dysponujących odpowiednim wyposażeniem i wiedzą. Dokładna definicja "Autoryzowanego Warsztatu Kia" zawarta jest na pierwszej stronie polskiej książki gwarancyjnej i brzmi: "Autoryzowany Warsztat Kia -  oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia Motors do wykonania pełnego zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych objętych niniejszą Książką Gwarancyjną. Warsztat dysponujący wymaganą wiedzą, wyposażeniem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem, narzędziami, dokumentacją techniczną nazwany jest Warsztatem uprawnionym".

Aktualne warunki gwarancji w postaci książki gwarancyjnej Kia są dostępne do wglądu dla wszystkich klientów na stronie polskiego importera w zakładce gwarancja http://www.kia.com/pl/specials/gwarancja/

 Reasumując powyższe Kia Motors Polska nie ponosi  odpowiedzialności za zapisy książki gwarancyjnej na rynku szwedzkim i zapisy te, co jasno podkreślamy, nie dotyczą polskich klientów. Z poważaniem, Wojciech Szyszko, Dyrektor Zarządzający Kia Motors Polska.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Kia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy