Ile czekania na odszkodowanie? Dostaniesz je szybciej!

Drogowe rewolucje dotykają nie tylko kierowców. Obok nowych przepisów dotyczących mandatów pojawiają się też rozwiązania mające usprawnić pracę policji i wymianę informacji z firmami ubezpieczeniowymi. W tym przypadku kierowcy mają jednak powody do radości. Na pieniądze z odszkodowania nie trzeba już będzie czekać tygodniami!

Jak już informowaliśmy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) przygotował rozwiązanie informatyczne, które umożliwia wymianę danych między policją, a ubezpieczycielami w trybie online. Chodzi o możliwość sporządzenia przez policjanta notatki ze od razu w formie cyfrowej. Dzięki temu możliwa jest szybsza wypłata odszkodowań. System już działa i może pochwalić się imponującymi rezultatami. Jakimi?

Aż dwie trzecie notatek policyjnych trafia obecnie do systemu w czasie krótszym niż dwie godziny od momentu zdarzenia. Dla porównania, rok temu średni czas wprowadzenia notatki wynosił około dwóch dni! Notatki policyjne są dokumentami umożliwiającymi zakładom ubezpieczeń weryfikację zgłaszanych do nich szkód. Teraz notatki w większości są wprowadzane do systemu bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Ogólny poziom wypełniania kart zdarzenia na miejscu zdarzenia wynosi dla wszystkich jednostek Policji 84 procent, a niektóre osiągają wynik ponad 95 procent. Zgodnie z założeniami wszystkie notatki mają być sporządzane w formie elektronicznej, forma papierowa jest dopuszczalna tylko w określonych przypadkach.

Reklama

Notatki policyjne tylko online

Policja wykorzystuje obecnie już 9 tysięcy urządzeń mobilnych umożliwiających sporządzanie notatek w postaci elektronicznej, a każdy patrol powinien już posiadać takie urządzenie i rejestrować notatki wyłącznie elektronicznie. Moduł mobilny jest zintegrowany z rejestrami publicznymi takimi jak PESEL i CEPiK, automatycznie zapisuje współrzędne GPS z miejsca zdarzenia, a wszystkie wprowadzone dane zapisują się natychmiast w centrali. Zakłady ubezpieczeń, w których polisy OC mieli wykupione uczestnicy zdarzenia, mają dostęp do policyjnych notatek średnio już po 7 minutach od chwili wprowadzenia ich do systemu. Sam system przygotował UFG przygotował, natomiast administratorem danych z notatek policyjnych na potrzeby firm ubezpieczeniowych jest PBUK. To tej instytucji - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK - Policja przekazuje informacje dotyczące poszczególnych wypadków i zdarzeń drogowych.      

Co to jest notatka policyjna?

Policja sporządza rocznie około 500 tysięcy notatek ze zdarzeń drogowych, do których wezwano funkcjonariuszy. W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia drogowego, jego okolicznościach oraz o uczestniczących w nim pojazdach, jak również o tym, gdzie ich właściciele wykupili ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Informacje te są udostępniane za pośrednictwem UFG wyłącznie tym zakładom ubezpieczeń, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji bądź wypadku.

Z systemu notatek policyjnych skorzystało do tej pory dwudziestu dwóch ubezpieczycieli, co oczywiście stanowi lwią część rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Ubezpieczyciele korzystają z dostępu w różny sposób i w różnych trybach, a według danych na koniec czerwca 2021 r., ubezpieczyciele przekazali do systemu ponad 408 tysięcy zleceń pobrań, zaś łączna liczba pobranych notatek ze zdarzeń drogowych to ponad 78 milionów takich dokumentów. Szybszy obieg notatek i wymiana ich między zainteresowanymi stronami ma w zamierzeniu projektantów systemu przyspieszyć wypłatę odszkodowań ofiarom wypadków drogowych.

Zobacz także:

Artykuł sponsorowany: Dopłata do odszkodowania - prosty sposób na zaniżoną wycenę szkody z OC / AC!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy