​Jak zarejestrować auto na małe tablice i kto może je mieć?

Małe tablice rejestracyjne szybko zyskały sobie dużą popularność na polskich drogach. Zainteresowanie nimi rośnie bardzo szybko. Czy jednak każdy może z nich legalnie korzystać? Jakie dokumenty trzeba wziąć ze sobą do Wydziału Komunikacji? Czy ten rodzaj tablic objęty jest jakimiś obostrzeniami?

Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Kto może rejestrować pojazd na małych tablicach rejestracyjnych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z 1 lipca 2018, rejestrowanie pojazdu na małych tablicach rejestracyjnych możliwe jest w przypadku, gdy konstrukcja pojazdu uniemożliwia założenie tablic o standardowych wymiarach. 

Małe tablice mają wymiary 305 × 114 mm, natomiast duże 520 × 114 mm. Ze względu na mniejszy rozmiar, liczba numerów na małych tablicach rejestracyjnych została zmniejszona do czterech znaków. Zarówno na standardowych "blachach", jak i na tych mniejszych, pierwsza litera oznacza województwo, w którym zarejestrowano pojazd. 

Reklama

Kolejne trzy znaki na małych tablicach rejestracyjnych to unikalna kompilacja liter oraz cyfr, które przynależą do miast i powiatów.

Jak zmieniało się prawo dotyczące tablic rejestracyjnych?

Rozporządzenie było kilkakrotnie nowelizowane, na co wpłynęły nieostre, nieprecyzyjne zapisy, które wykorzystywali m.in. miłośnicy tuningu, którzy chcieli wyróżnić się na szosie takimi tablicami. Powodowało to problemy z pozyskaniem mniejszych "blach" dla samochodów dostosowanych tylko do nich, z uwagi na ograniczoną ilość konfiguracji cyfr i liter, a przy tym ogromną liczbę chętnych. 

Jeszcze w 2018 roku znowelizowano rozporządzenie, w którym zawarto obowiązek złożenia oświadczenia, które miało zawierać zapewnienie, że samochód rejestrującego ma wnęki na tablice o mniejszym rozmiarze. Kłamstwo w takim przypadku mogło skutkować wszczęciem postępowania sądowego, a funkcjonariusze policji w czasie kontroli mogli odebrać właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny. Jednak zmiany te nie doprowadziły do poprawienia sytuacji. Kontrole tablic były bardzo rzadkie, brakowało konsekwencji w sprawdzaniu poświadczeń.

W związku z tym, od 4 grudnia 2020 roku w art. 60 Prawa o Ruchu Drogowym zaktualizowano podpunkt mówiący o zakazie montowania pomniejszonych tablic w samochodach o standardowym dla Polski rozmiarze, czyli 520 × 114 mm.

Od tego dnia policja jest zobligowana do zabrania dowodu rejestracyjnego samochodu w trakcie kontroli, jeśli ma on zamontowane małe tablice w dużej wnęce. Kierowca uzyskuje zaświadczenie umożliwiające jazdę samochodem przez 7 dni od czasu wirtualnego zarekwirowania dokumentu. 

Jeśli po tym terminie właściciel pojazdu nie zamieni tablic, może otrzymać mandat w wysokości do 500 złotych, a jego samochód zostanie odholowany na parking policyjny na jego koszt. 

Co więcej, póki ten nie wymieni tablic rejestracyjnych na większe i nie wykona przeglądu technicznego, a tym samym nie odzyska dowodu rejestracyjnego, nie może poruszać się takim autem po drogach. Musi być również świadomy tego, że za przedłożenie fałszywego świadectwa dopuszczenia auta do ruchu może otrzymać karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kierowcy chcący uniknąć kłopotów powinni zatem pospieszyć się z wymianą tablic na takie, które zostały przewidziane do zamontowania przez konstruktorów danego auta. 

Jak zarejestrować auto na małe tablice?

Procedura rejestrowania auta na małe tablice rejestracyjne wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku "zwykłej" rejestracji samochodu. Jedyna zmiana to zaznaczenie we wniosku prośby o wydanie małych tablic przez dołączenie stosownego oświadczenia, że auto posiada mniejsze miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do ich zamontowania. 

Koszt mniejszej formy tablic rejestracyjnych wynosi dokładnie tyle samo co w przypadku ich tradycyjnej odmiany, czyli łącznie 180,50 zł (256 zł wraz z kartą pojazdu). Na tę kwotę składa się:

  • znaki legalizacyjne - 12,50 zł,
  • dowód rejestracyjny - 54 zł,
  • pozwolenie czasowe (jego ważność to 30 dni) - 13,50zł,
  • tablice rejestracyjne - 80 zł, 

Zmiana przepisów do 4 września 2022 roku

Warto nadmienić, że przed 4 września 2022 roku, wydawano jeszcze nalepki kontrolne oraz kartę pojazdu,  nie będzie już potrzebne. Ponieważ organy sprawujące pieczę nad pojazdami oraz te, które kontrolują ruch drogowy, posiadają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów, ustawodawca uznał, że można zrezygnować z ich wydawania.

W związku z tym, urzędnicy pracujący w wydziale komunikacji od 4 września nie wydają nie tylko nowych nalepek na szybę, ale i kart pojazdów. Dotyczy to pojazdów nowych, jak i używanych, w których właściciel zdecyduje się na zmianę tablic rejestracyjnych. 

W art. 12 nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym wskazano, że nalepka wydawana na podstawie dotychczasowych przepisów traci wartość, jednakże może zostać zachowana. Nie ma obowiązku usuwania ich z przedniej szyby.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy