Sławek

Sprzedałem niedawno "malucha"! ostrzegałem klienta że OC "wyszło" tydzień temu!!! na następny dzień po dokonaniu transakcji samochód już stał bity!!! Czy ja będe miał z tego powodu jakieś problemy?

"Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152) mówi: Art.32.1 "Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. 2. Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu. 3. Zbywca pojazdu ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust.1." Biorąc powyższe pod uwagę jeśli pojazd jest zarejestrowany, posidacz pojazdu ma obowiązek zawarcia na ten pojazd obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje