Reklama

Jacek

Czy zbywca pojazdu ponosi odpowiedzialnosc za nie oplacenie kolejnych rat ubezpieczenia OC przez nabywce? ( odnosze sie do ustawy o ubezpieczeniach obawiazkowych Art.32.3.Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1)

Zgodnie z Art.32.3 zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje