Dronem w pieszych i rowerzystów

Rowerzyści byli karani za jeżdżenie po przejściach, a piesi - za używanie telefonów
Najlepsze tematy