Przed zakupem sprawdzał samochód w ASO. Nie wykryto poważnej wady

Interwencja
Najlepsze tematy