Reklama

Dopłacamy do fabryk aut!

Blisko 330 mln zł wyniosła wartość pomocy udzielonej, od 1 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2008 roku, czterem spółkom motoryzacyjnym działającym w specjalnych strefach ekonomicznych.

Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (sse). Są to obszary przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Dla przedsiębiorców oznacza to zwolnienie z podatku dochodowego, a dla dużych spółek, które uzyskały zezwolenie na działalność w sse przed 1 stycznia 2001 roku, także ulgi w podatku od nieruchomości.

Podczas negocjacji, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska została zobowiązana do przekazywania Komisji Europejskiej półrocznych sprawozdań z pomocy udzielonej spółkom z branży motoryzacyjnej, działających na terenie stref.

Reklama

Chodzi o przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na działalność przed 1 stycznia 2001 roku. Są to: Fiat-GM Powertrain, General Motors Manufacturig Poland, Isuzu Motors Polska oraz Volkswagen Motor Polska, które łącznie zatrudniają ponad 6,2 tys. osób.

Całkowita wielkość pomocy dla każdej z tych spółek, w związku z realizacją inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, nie może przekroczyć 30 proc. poniesionych przez nie, do 31 grudnia 2006 roku, kosztów na inwestycyjne, np. na zakup linii produkcyjnej, maszyn czy budowę hal.

Jak wynika z najnowszego, ósmego już raportu Urzędu przekazanego do KE, spółki nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy, dlatego nadal mogą korzystać ze wsparcia.

Najbliżej dopuszczalnego progu jest Isuzu Motors - wartość otrzymanego do tej pory wsparcia wynosi 21 proc. kosztów inwestycyjnych. Na drugim miejscu znajduje się Volkswagen Motor Polska - zwolnienia z podatku i rozłożenia na raty oraz umorzenia podatku od nieruchomości wyniosły dotychczas równowartość 13,4 proc. środków przeznaczonych przez spółkę na inwestycje. Trzeci - Fiat-GM Powertrain - do 30 czerwca 2008 roku otrzymał pomoc w wysokości 11,1 proc. zainwestowanych kwot.

Najmniejsze wsparcie - na poziomie 1,2 proc. wydatków na inwestycje - otrzymała spółka General Motors.

Dowiedz się więcej na temat: fabryka | wartość

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama