Reklama

Nie było wolnego miejsca...

W nawiązaniu do przesłanego drogą elektroniczną zapytania dotyczącego kwestii zasadności przebywania patrolu jak również zaparkowania radiowozu w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych na parkingu mieszczącym się przed supermarketem Tesco, informuję że w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.

Analiza zebranego materiału dowodowego pozwala na stwierdzenie, iż policjanci we wskazanym miejscu podejmowali interwencję zgłoszoną przez pracowników marketu. Legitymacją dla działań policjantów był art.1 pkt. 2 ust 4 Ustawy o Policji z dnia 06.04.1990r wskazujący na podstawowe zadania Policji tj. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Odnosząc się do drugiej poruszanej przez Pana kwestii dotyczącej zaparkowania radiowozu pragnę poinformować, iż według oświadczeń funkcjonariuszy po dojechaniu pod wskazany adres nie było wolnego miejsca, aby zaparkować radiowóz w którym nie utrudniałoby to wyjazdu i wjazdu na parking innych uczestników drogi. Jedynym wolnym miejscem gdzie można było zaparkować samochód służbowy na czas przeprowadzania interwencji było miejsce przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż takie postępowanie nie naruszyło obowiązujących przepisów prawnych, gdyż zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego.

Wprawdzie Ust. 2 powołanej ustawy przewiduje, że przepisy stosuje się również do ruchu poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Jednakże w tym przypadku takiego zagrożenia nie było.

Niemniej jednak dobry obyczaj nakazuje szanować reguły i respektować nieskondyfikowane zasady w przedmiocie nie zajmowania miejsc zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze, iż tego typu zachowanie mają wpływ na odbiór społeczny i ocenę Policji kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podjęło działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości podobnych sytuacji. I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Stelmach.

Reklama

***

Według naszego Czytelnika, który nadesłał nam zdjęcia policyjnego radiowozu jego załoga zaparkowała na miejscu dla inwalidów, pomimo że były inne wolne miejsca. Ponadto Czytelnik ów twierdzi, że policjanci w sklepie po prostu robili zakupy.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: radio | zapytania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy