Sprzedajesz motocykl? Wpisz godzinę sprzedaży bo pożałujesz

Jeśli chcesz sprzedać motocykl powinieneś pamiętać o tym, żeby przed przyjazdem kupca mieć przygotowaną umowę kupna-sprzedaży motocykla, którą należy zawrzeć z kupującym. Jeśli dobijesz targu to nie koniec twoich obowiązków.

Sprzedaż motocykla zawsze wiąże się z pewnym ładunkiem emocjonalnym - z jednej strony chcemy sprzedać, z drugiej właściciela motocykla zwykle wiąże pewna emocjonalna wieź z maszyną, zwłaszcza kiedy to nasz pierwszy motocykl. Gdy przychodzi jednak czas na sprzedaż, nie ma miejsca na sentymenty. Ważne jest aby dopilnować wszystkich formalności przy sprzedaży, a także po niej.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży motocykla

Umowa sprzedaży motocykla zasadniczo nie różni się od podobnych dokumentów dotyczących samochodów, czy innych pojazdów mechanicznych. Powinna zawierać najważniejsze informacje, takie jak marka i model motocykla, numer rejestracyjny, rok produkcji, przebieg i przede wszystkim numer VIN (numer nadwozia). Jeśli chcesz, możesz też opisać podstawowe dane techniczne typu pojemność skokowa, moc, kolor owiewek.

Reklama

Do sporządzenia poprawnej umowy potrzebne będą dowody osobiste sprzedającego właściciela i kupca. Oprócz wpisania numerów i danych, warto rzucić okiem na dokument, żeby upewnić się, że jest prawdziwy i legalny. Jako sprzedający raczej nie masz się co martwić, ale jeśli motocykl będzie później użyty w jakimś nielegalnym działaniu, policja na pewno zapuka do twoich drzwi.

Data i godzina sprzedaży na umowie

Właśnie dlatego, na umowie kupna sprzedaży oprócz daty, powinieneś wpisać też konkretną godzinę. Zdarzały się bowiem sytuacje, że jeszcze tego samego dnia, w którym samochód lub motocykl został sprzedany, brał on udział w kradzieży paliwa, wypadku lub napadzie, czy po prostu został zarejestrowany przez fotoradar za przekroczenie prędkości.

Jeśli na umowie nie było wpisanej godziny sprzedaży, sprzedający właściwie z marszu trafiał na listę podejrzanych i musiał się grubo tłumaczyć, a zdarzały się nawet sytuacje, że musiał zapłacić za ukradzione paliwo, lub mandat z fotoradaru, bowiem nie mógł udowodnić o której godzinie motocykl został sprzedany.

Dlatego właśnie wpisanie godziny jest niezwykle istotne - od momentu sprzedaży pojazd nie należy już do nas i nie będziemy odpowiadać za wszelkie działania niezgodne z prawem, do których użyty został motocykl lub inny pojazd.

Widoczne wady motocykla - warto wpisać

Jeśli motocykl posiada jakieś widoczne wady, a ty jako sprzedający nie ukrywałeś ich, warto również wpisać je w umowie, aby uniknąć później roszczeń od kupującego, który będzie próbował odzyskać część pieniędzy na naprawę rzekomych ukrytych wad w ramach rękojmi. Warto dodać również klauzulę o tym, że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu.

30 dni na zgłoszenie sprzedaży

Po sprzedaży motocykla należy pamiętać aby zgłosić ten fakt w Wydziale Komunikacji odpowiednim do miejsca zarejestrowania motocykla. Potrzebna do tego będzie umowa sprzedaży, którą należy okazać przy okienku podczas zgłoszenia sprzedaży. Mamy na to 30 dni, jednak najlepiej zgłosić to jak najszybciej. Warto pamiętać, aby fakt sprzedaży zgłosić też ubezpieczycielowi, u którego wykupiliśmy polisę.

Jeśli umówiliśmy się na pozostawienie polisy ze sprzedającym, o tym fakcie należy poinformować ubezpieczalnię przedstawiając umowę sprzedaży z pieczątką potwierdzającą z wydziału komunikacji. Wtedy ubezpieczalnia zwróci się do nowego właściciela, by dopełnić formalności.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla 2023

Poniżej znajdziecie gotową umowę kupna-sprzedaży motocykla:

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ..........................o godzinie ...................... w .................................................... pomiędzy:

Sprzedającym ........................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
Dokument tożsamości nr ..............................................................
wydany przez .............................................................................................................

a Kupującym ..........................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................
Dokument tożsamości nr ..............................................................

wydany przez .............................................................................................................

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model/typ .............................................................................. rok produkcji ...................
nr nadwozia ...............................................................................................................
nr rejestracyjny ............................

Dane techniczne/cechy szczególne:......................................................................................................................

Uwagi:.............................................................................................................................

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................
Słownie: ........................................................................................................................

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................................................        ...............................................................
Sprzedający                                                   Kupujący

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: umowa kupna-sprzedaży
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama