Kolizja przed przejściem. Z czyjej winy?

Fragment programu "Stop drogówka"
Najlepsze tematy