Polskie drogi

Uwaga, zmotoryzowani. Będą nowe mandaty od straży miejskich!

Strażnicy miejscy uzyskają wkrótce nowe uprawnienia do kontrolowania "zmotoryzowanych". Wszystko za sprawą nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym z 20 maja, która wprowadziła do polskich przepisów nowe definicje "urządzenia transportu osobistego" czy elektrycznej hulajnogi.

Przypomnijmy, 20 maja weszły w życie nowe przepisy określające status prawny używanych coraz powszechniej urządzeń transportu osobistego (UTO). Za ich sprawą strażnicy miejscy i gminni zyskali prawo do kontrolowania ruchu drogowego wobec użytkowników tego rodzaju urządzeń. Oznacza to, że strażnik może nie tylko zatrzymać osobę jadącą chociażby na elektrycznej hulajnodze, ale też wylegitymować ją i "wydawać wiążące polecenia, co do sposobu korzystania z drogi i samego urządzenia".

Problem w tym, że nowe przepisy nie mówią nic o możliwości nakładania przez strażników grzywien na użytkowników UTO, łamiących prawo o ruchu drogowym. "Mając powyższe na uwadze, zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy" - przeczytać można w uzasadnieniu do opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Reklama

Celem proponowanych zmian jest "wzmocnienie ochrony porządku publicznego" oraz "zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W tym przypadku chodzi o pieszych, dla których poruszające się ze stosunkowo dużymi prędkościami elektryczne hulajnogi czy urządzenia wspomagające ruch stanowić mogą duże zagrożenie.

Przypominamy, wraz z nowelizacją z 20 maja w Prawie o ruchu drogowym pojawiły się trzy nowe definicje pojazdów: hulajnoga elektryczna, urządzenie wspomagające ruch (np. klasyczna hulajnoga) oraz urządzenie transportu osobistego (inne urządzenia, które nie wypełniają żadnej z poprzednich definicji). Zgodnie z aktualnym stanem prawnym dopuszczalna prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Ustawodawca dopuścił kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy