Budowa autostrad

Wybrano wykonawcę nowego odcinka S7 w Małopolsce

W ciągu najbliższych kilku dni powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą projektu i budowy odcinka drogi ekspresowej S7 prowadzącej od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim, między węzłami Miechów i Szczepanowice. Koszt zadania to ponad 162,4 mln zł.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum: Fabe Polska (lider) i "SP" Sine Midas Stroy (partner). W sumie w przetargu propozycje złożyło 12 oferentów.

Według przedstawicielki GDDKiA kontrola dokumentacji przetargowej prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zakończyła się pozytywnym wynikiem, dlatego nie ma już żadnych przeszkód formalnych, by umowa z wykonawcą została podpisana. "Po dostarczeniu przez wykonawcę gwarancji bankowych planujemy podpisanie z nim umowy. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni" - zapowiedziała Mikrut.

Fragment, którego dotyczy przetarg, jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego. Odcinek ten, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości. Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy: pierwszy o długości ok. 18,7 km Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem) oraz drugi o długości ok. 5,33 km - od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła).

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należało m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, a także uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast będą one wliczane do czasu objętego projektowaniem.

Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Najbliższe końca są prace pomiędzy Szczepanowicami i Widomą, gdzie zaawansowanie wszystkich robót wynosi 82 proc. Inwestycja powinna być gotowa jesienią br.

Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7, Widoma - Kraków, miał już podpisaną umowę z wykonawcą, ale - z powodu braku zadowalających postępów - GDDKiA w grudniu ub.r. zdecydowała się rozwiązać z nim umowę. Obecnie trwa przetarg mający wyłonić firmę, która dokończy to zadanie.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy