Budowa autostrad

Kolejne umowy na budowę drogi S17

Umowę na opracowanie dokumentacji w sprawie m.in. przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S17 na trasie Piaski-Hrebenne do granicy z Ukrainą oraz analizy ruchu - podpisano w poniedziałek w Tomaszowie Lubelskim.

To ostatnia z trzech umów na opracowanie dokumentacji dla tej drogi. "Tym samym cała 120-kilometrowa trasa od miejscowości Piaski do Hrebennego będzie w trakcie przygotowywania dokumentacji przygotowawczej" - poinformował rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Podpisana w Tomaszowie Lubelskim umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą IVIA dotyczy prac nad dokumentacją dla 55-kilometrowego fragmentu S17, obejmującego cztery docinki: Zamość Wschód - Zamość Południe (ok. 12,2 km), Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (ok. 17,3 km).

Reklama

Wykonawca ma zaproponować bardziej szczegółowe rozwiązania dla określonego w decyzji środowiskowej przebiegu trasy, z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego. Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To wszystko pozwoli m.in. na zaprojektowanie ostatecznego technicznego wariantu realizacji inwestycji. Wykonawca ma 17 miesięcy na opracowanie dokumentacji. Koszt tych prac to 9,7 mln zł.

Przed tygodniem w Krasnymstawie (Lubelskie) GDDKiA podpisała z firmą Mosty Katowice podobną umowę na opracowanie dokumentacji dla trzech odcinków przyszłej S17 o łącznej długości ok. 44 km: Piaski Wschód - Łopiennik (ok. 15,9 km), Krasnystaw Północ - Izbica (ok. 17,8 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km). Koszt dokumentacji to 8,4 mln zł.

Wcześniej w Zamościu (Lubelskie) także z firmą Mosty Katowice podpisana została umowa dotycząca opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla odcinka pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ o długości ok. 9,8 km oraz odcinka ok. 12 km obwodnicy Zamościa pomiędzy węzłami Zamość Sitaniec i Zamość Wschód. Wykonawca ma przeanalizować możliwe warianty przebiegu trasy, przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej. Koszt tych prac to 4,3 mln zł.

Po otrzymaniu gotowej dokumentacji projektowej GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, która ma być realizowana w systemie "projektuj i buduj". Budowę całej S17 od miejscowości Piaski do Hrebennego przewidziano w latach 2021-2025.

W pierwszej połowie 2021 r. planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, której budowa trwa. Powstanie tam jednojezdniowa trasa o długości blisko 10 km z docelowym układem dwujezdniowym w obrębie węzłów. Koszt tych prac to blisko 195 mln zł.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama