Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy i ile jest czasu na test?

Egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwszy etap, czyli zaliczenie teorii pozwala kursantowi na przystąpienie do części praktycznej, czyli wykonywania zadań egzaminacyjnych w pojeździe na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Ile trwa i z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Między innymi na te pytania odpowiemy w tym artykule.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Każdy przyszły kierowca, który chce zdobyć prawo jazdy, musi zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Aby do niego przystąpić trzeba mieć ukończone 18 lat, choć na sam kurs można zapisać się nieco wcześniej. Wystarczy mieć 17 lat i 9 miesięcy oraz pisemną zgodę rodziców lub formalnych opiekunów prawnych.

Na część teoretyczną możemy zapisać się osobiście w wybranym przez nas Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości, numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, którą można także uiścić w ośrodku WORD (Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego). Na sam egzamin teoretyczny na prawo jazdy trzeba koniecznie zabrać ze sobą dokument tożsamości, czyli np. dowód osobisty lub paszport. 

Reklama

Egzamin na prawo jazdy rozpoczyna się od zapoznania się z instrukcją obsługi programu, a przed rozpoczęciem właściwej części, zdający przechodzi przez egzamin próbny. Każde pytanie wyświetla się tylko raz. Naciśnięcie przycisku START oznacza, że jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi. Właśnie wtedy rozpoczyna się test z teorii.

Warto pamiętać też o tym, że po przejściu do następnego pytania nie możemy zmienić zaznaczonej odpowiedzi. Po upływie czasu automatycznie wyświetlane jest następne pytanie, nawet gdy kursant nie udzieli żadnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi jest oczywiście liczony jako błąd.

Aby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy, należy zdobyć co najmniej 68 punktów na 74 możliwe do zdobycia. Kursant może stracić 6 punktów, ale nie oznacza to, że może popełnić 6 błędów. Każda z części egzaminu podzielona jest na 3 kategorie, a podział punktów wygląda następująco:

Część podstawowa:

  • 10 pytań - za 3 pkt,
  • 6 pytań - za 2 pkt,
  • 4 pytania - za 1 pkt.

Część specjalistyczna:

  • 6 pytań - za 3 pkt,
  • 4 pytania - za 2 pkt,
  • 2 pytania - za 1 pkt.

W czasie trwania testu, przy każdym pytaniu pojawi się informacja o tym, na ile punktów jest ono wyceniane. Po zakończeniu egzaminu system automatycznie podlicza punkty, a zdający otrzymuje informację o wyniku pozytywnym lub negatywnym. Osoby, które zdobyły mniej niż 68 punktów, mogą sprawdzić, na jakie pytania udzieliły błędnych odpowiedzi.

Ile trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Teoretyczny egzamin na prawo jazdy, niezależnie od kategorii, na jaką zdajemy, składa się z 32 pytań: 20 zadań z części podstawowej oraz 12 z części specjalistycznej. W podstawowej części egzaminu zdający ma 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi TAK lub NIE. 

Gdy kursant przejdzie do części zaawansowanej, gdzie musi wykazać się wiedzą specjalistyczną, proponowane są mu 3 odpowiedzi. Czas na zapoznanie się z pytaniem jest wydłużony do 50 sekund, natomiast czas na odpowiedź to również 15 sekund. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Ile kosztuje egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Niezależnie od kategorii, na jaką zdajemy, jedno podejście do egzaminu teoretycznego kosztuje 30 złotych. Jest to kwota stała i obowiązuje we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Polsce.

W przypadku niezdanego egzaminu kursant może podchodzić do niego wielokrotnie. Nie obowiązują tu żadne limity. Bez pozytywnego wyniku z teorii, zdający nie może przystąpić do części praktycznej.

Zdałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Co dalej?

Po zdanym egzaminie teoretycznym kursant może rozpocząć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego zadania z części praktycznej. Zdany egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo i dotyczy to wszystkich egzaminów od 24 sierpnia 2014 roku. Przed częścią praktyczną kursant jest zobowiązany do odbycia 4-godzinnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Podczas praktycznej części egzaminu, sprawdzana jest umiejętność wykonywania podstawowych manewrów na placu manewrowym m.in.: jazda po łuku, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, parkowanie prostopadłe, skośne, równoległe oraz manewr zawracania. Końcowy etap egzaminu przeprowadzany jest drogach publicznych.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: egzamin prawo jazdy | prawo jazdy kat. B
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy