Reklama

Znicz 2005 na terenie opolszczyzny

KLUCZBORK

W dniach 28 października godz. 14.00 do dnia 01.11.2005 r. godz. 24.00 na drogach powiatu kluczborskiego zostaną przeprowadzone wzmożone działania pod kryptonimem ZNICZ 2005 Wzorem lat ubiegłych na drogach powiatu kluczborskiego, w okresie od 28.10. do 01.11.2005 r. prowadzone będą wzmożone działania pod kryptonimem ZNICZ 2005 r. Policjanci będą zwracać uwagę w szczególności na:

- utrzymanie płynności ruchu głównie w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych,

- eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników,

- właściwe używanie świateł zewnętrznych (w okresie całej doby),

Reklama

- prowadzenie kontroli pod kątem poszukiwanych pojazdów i osób,

- udzielanie informacji o możliwościach dojazdu do parkingów. W okolicach cmentarzy planuje się urządzenie dodatkowych parkingów, a przy cmentarzu w Kluczborku również zmianę organizacji ruchu - zakazy postoju.

- należy bezwzględnie przestrzegać poleceń policjantów pełniących służbę w miejscach gdzie przewiduje się wzmożony ruch drogowy,

Policjanci będą kolportować ulotki o potrzebie należytego zabezpieczenia pojazdów i znajdujących się w nich rzeczy przed kradzieżami. Apeluję o przestrzeganie zasady należytej dbałości o własne mienie.

Będą też obowiązywać ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton w terminach:

- 31.10.2005 r. w godz. 18.00 - 22.00

- 01.11.2005 r. w godz. 07.00 - 22.00

BRZEG

W związku z obchodami Święta Zmarłych, od 29 października, do godz. 20.00 dnia 1 listopada, nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza przy ul. Starobrzeskiej. Dotychczasowe ulice dwukierunkowe będą ulicami jednokierunkowymi. Od skrzyżowania z ul. Słowackiego ruch będzie się odbywał w kierunku trasy 94 ( obwodnicy Brzegu), natomiast od strony cmentarza ulicami Elektryczna - Ciepłownicza w kierunku ul. Słowackiego ( centrum). Na obwodnicy (na trasie 94) będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ponadto policjanci będą regulowali ruchem.

NYSA

W dniach 28.10.2005 r. do 03.11.2005 r. na terenie miasta Nysy zostały wprowadzona zmiany w organizacji ruchu na następujących ulicach:

Ujejskiego - ograniczenie prędkości do 40 km/h

Mieczysława I - ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania po lewej stronie jadąc od strony miasta a po prawej zakaz postoju

Złtogłowicka - ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania

Saperska - droga jednokierunkowa (kierunek do jeziora) oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h

KRAPKOWICE

W okresie świąt zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach w Krapkowicach. Na ulicach Mickiewicza i Staszica zostaną ustawione znaki B-36 (zakaz zatrzymywania), jednocześnie zostanie zorganizowany dodatkowy parking na ul. Mickiewicza przy WTZ.

K-KOŹLE

W dniach od 30.10.2005 (od godz.6.00) do 01.11.2005r. (do godz.24.00), w obrębie największych cmentarzy, tj. "Kuźniczka" i "Koźle", nastąpi zmiana organizacji ruchu. Policjanci pionu prewencji oraz ruchu drogowego czuwający nad bezpieczeństwem podczas święta, będą wymagali bezwzględnego respektowania ustawionych znaków drogowych, a w szczególności nie będą dopuszczać do parkowania pojadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Cmentarz "Kuźniczka"- zmiany w organizacji ruchu:

1. Na al.Spokojnej, za skrzyżowaniem z ul.Ogrodową wprowadza się jeden kierunek ruchu (w kierunku ul.Gajowej);

2. Na wszystkich wyjazdach z ulic łączących się z al.Spokojną ustawione zostają znaki nakazu jazdy zgodnie z kierunkiem ruchu wprowadzonym na al.Spokojnej;

3. Dopuszcza się mozliwośc parkowania po lewej stronie al.Spokojnej;

4. Na ul.Gajowej, od skrzyżowania z Al.Spokojną do ul.Grunwaldzkiej, wprowadzony zostaje jeden kierunek ruchu (w kierunku ul.Grunwaldzkiej);

5. Zostanie zachowana możliwość dojazdu autobusu linii nr 3 w pobliże cmentarza, zgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym na al.Spokojnej i ul.Gajowej. W przypadku tworzenia się miejsc o ograniczonej przejezdności (kolizyjnych), autobus dojeżdżał będzie tylko do pętli przy kaplicy;

6. Dojazd do samego cmentarza (parkingu) możliwy będzie tylko dla pojazdów osób niepełnosprawnych, oraz pojazdów przewożących osoby mające trudności z poruszaniem się.

Cmentarz "Koźle" - zmiany w organizacji ruchu:

1. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na całej długości ul.Cmentarnej;

2. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego ulica bez nazwy, prowadząca na tyły cmentarza;

3. Dojazd do cmentarza możliwy będzie wyłącznie ul.Cmentarną;

4. Możliwość parkowania na ul.Cmentarnej, tylko po jej prawej stronie (na całej długości od parkingu przed bramą wjazdową);

5. Wyłączenie możliwości parkowania po lewej stronie ul.Raciborskiej (patrząc w kierunku ul.Głubczyckiej), na całej jej długości.

OPOLE

W okresie poprzedzającym Święto Zmarłych oraz w dniu tego święta przewiduje się wzmożony ruch pojazdów na drogach tranzytowych, jak również pojazdów i pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy i w rejonie samych cmentarzy.

W Opolu największe natężenie ruchu kołowego występuje na drodze krajowej nr 94 oraz w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej.

W celu zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, oraz miejsc parkingowych konieczna jest zmiana organizacji ruchu polegająca na:

1. Wyłączeniu z ruchu prawej jezdni ulicy Wrocławskiej na odcinku od stacji paliw CPN "ORLEN", do skrzyżowania z ulicą Domańskiego.

2. Skierowaniu ruchu z kierunku Wrocławia na Obwodnicę Północną (na ulicy Armii Ludowej, przed skrzyżowaniem z ulicą Oleską -zostaje umieszczona tablica informacyjna o zalecanym objeździe w kierunku Wrocławia).

3. Skierowaniu ruchu w stronę Wrocławia ulicą Partyzancką, do ronda przy "MAKRO", a następnie w Obwodnicę Północną, do wyjazdu z niej przy stacji paliw "PEND".

4. Dokonaniu zmiany istniejącego oznakowania na ulicy Zbożowej, od płyty cmentarnej, do pętli autobusowej przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

5. Wykorzystaniu płyty cmentarnej jako parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie jego części na postój pojazdów "TAXI", przy czym na płycie tej na pasażerów jednocześnie nie może oczekiwać więcej niż 8 pojazdów "TAXI".

6. Dokonaniu zmiany istniejącego oznakowania na ulicach Zamiejskiej i Ludowej, gdzie zostanie wprowadzony na czas Akcji "ZNICZ -2005" ruch jednokierunkowy.

7. Wprowadzeniu na skrzyżowaniu ulic Domańskiego i Cmentarnej zakazu skrętu z ulicy Domańskiego w ulicę Cmentarną, niedotyczącego autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Opolu i dopuszczenie ruchu ww. autobusów na ulicy Cmentarnej.

8. Dojazd dla osób odwiedzających groby bliskich umożliwiony jest tylko od strony ulicy Wrocławskiej przez zorganizowany parking, gdzie będą kierowane przez policjantów regulujących ruchem wszystkie pojazdy.

9. Wyjazd z ulicy Cmentarnej w ulicę Domańskiego będzie umożliwiony tylko w prawą stronę, w kierunku ulicy Hallera, co zostanie oznaczone znakiem drogowym C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem).

Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Opolu, na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z ulicami Domańskiego i Partyzancką, zmieniona zostanie organizacja ruchu, która będzie wyglądała następująco:

1. Zostaje wprowadzony objazd w kierunku Chałupek i Krapkowic z ulicy Partyzanckiej w lewo, w kierunku ulicy Niemodlińskiej.

2. Zostaje wprowadzony zakaz skrętu w lewo z ulicy Wrocławskiej, od centrum miasta w stronę ulicy Domańskiego.

3. Wyjazd z parkingu przygotowanego na zamkniętej nitce ulicy Wrocławskiej, dozwolony będzie tylko w prawą stronę, w ulicę Domańskiego i oznakowany znakiem drogowym C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem).

PRUDNIK W związku z obchodami Święta Zmarłych, przewidziane są zmiany organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

Ulica Parkowa, która jest ulicą dwukierunkową usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie bramy bocznej Cmentarza Komunalnego w dniach 31 października i 1 listopada 2005 r. zostanie zmieniona na ulicę jednokierunkową z wjazdem od ulicy Sądowej. Natomiast w dniu 1 listopada 2005 ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Staszica zostanie zmieniona na ulicę jednokierunkową z wjazdem od ulicy Kościuszki.

Ponadto w miejscowości Biała zostaną wyznaczone dodatkowe dwa parkingi tj. na ulicy Parkowej przy cmentarzu i przy pawilonie handlowym na ulicy Prudnickiej.

NAMYSŁÓW

Na terenie powiatu namysłowskiego nie zorganizowano żadnych zmian w organizacji ruchu. Parkingi znajdują się w obrębie cmentarzy, natomiast dodatkowe miejsca parkingowe znajdują się w miejscach gdzie nie zabraniają tego przepisy ruchu drogowego. Pojazdy zaparkowane niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, które będą zagrażały lub utrudniały ruch pieszy oraz ruch pojazdów będą odholowane na strzeżone parkingi, a kierujący nimi zostaną obciążeni kosztami holowania, a następnie ukarani mandatem.

STRZELCE OPOLSKIE

Jednocześnie informujemy, iż nastąpiła zmiana organizacji ruchu w Strzelcach Opolskich na ul. Strzelców Bytomskich, która jest obecnie jednokierunkowa z wjazdem od ulicy Opolskiej.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy